NEMOCNICE NÁCHOD

Objednatel
Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
etapa 0: 2014
Realizace projektu
2009 - 2015
Realizované činnosti
rozvojová studie areálu ON Náchod do roku 2020, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace stavebního povolení - I.etapa, zajištění stavebního povolení, tendrová dokumentace, • prováděcí projekt přípravných prací etapa O a autorský dozor • studie 2. etapy modernizace oblastní nemocnice
Náklady stavby
1615 mil Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY
obestavěný prostor: 195 350 m3
zastavěná plocha: 8 970 m2

CHARAKTERISTICKÉ JEDNOTKY: 7 operačních sálů, 412 lůžek včetně JIP a ARO, 35 ambulancí, MRI, CT, RDG, laboratoře atd.

Předmětem projektu je dostavba areálu oblastní nemocnice v Náchodě. Urbanisticko-architektonické řešení vychází z potřeby uspořádat, sjednotit a především modernizovat provoz nemocnice, která je nyní rozdělena na dva funkční celky (dolní a horní areál). Dostavbou dolního areálu a postupným opuštěním horního areálu se sloučí roztříštěné lůžkové a vyšetřovací kapacity a usnadní pohyb a orientaci pacientů. Navrhovaný komplex budov se člení na tři základní části - vstupní část s příjmem, ambulancemi a urgentním příjmem, na společné složky vyšetřovací a léčebné a dále na lůžkovou část. Základním atributem navržené koncepce areálu je vytvoření předpokladů pro hladké fungování provozních vazeb, tedy bezkolizní pohyb pacientů, zaměstnanců a zdravotnického materiálu. Návrh předpokládá vybudování páteřního koridoru tvořeného soustavou chodeb vedoucích v několika úrovních celým areálem z nejnižší vstupní příjmové části (ambulance a urgentní příjem) až k nejvýše orientovanému stávajícímu pavilonu (patologie s laboratořemi).

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít