NOVÉ DIVADLO, PLZEŇ

Objednatel
Statutární město Plzeň
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
Sdružení OBERMEYER HELIKA - Ingem
Realizace stavby
2011 - 2014
Realizace projektu
2009 - 2013
Realizované činnosti
aktualizovaná architektonická studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace změny stavby, průzkumy, inženýrská činnost, autorský dozor
Náklady stavby
800 ml.Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY
obestavěný prostor: 82 600 m3
zastavěná plocha: 3 800 m2
parkování: 193 míst
charakteristické jednotky: hlavní sál – 500 osob; alternativní sál – 150 osob

Výstavbou nové budovy divadla došlo k uzavření nedokončeného městského bloku nacházejícího se v těsné blízkosti historického centra Plzně, mezi ulicemi Pobřežní, Jízdecká, Palackého náměstí a Sady pětatřicátníků. Architektonický návrh novostavby divadla je výsledkem tvůrčí spolupráce týmu architektů, inženýrů, divadelních konzultantů, výtvarníků a dalších specialistů.

Novostavba divadla sestává ze dvou vzájemně funkčně a stavebně propojených částí – divadelní a provozní budovy. Provozní budova je svou podélnou osou orientována rovnoběžně s Jízdeckou ulicí a slouží zároveň jako bariéra chránící divadelní budovu před hlukem z rušné komunikace. Budově divadla dominuje oválnými otvory perforovaná betonová fasáda, která je architektonickou reinterpretací opony, předělu mezi realitou dne a magickým iluzivním prostorem divadla. Součástí konceptu je její nasvícení ovládané přímo z režie divadla – fasáda se tak stává scénografickým objektem, součástí představení.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít