TECHNICKÉ PORADENSTVÍ OBCHVATU BRATISLAVY D4/R7 FORMOU PPP, SLOVENSKO

Objednatel
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoja Slovenskej republiky
Poradce
Sdružení firem Pricewaterhouse Coopers + White & Case + Obermeyer
Technický poradce
Obermeyer Slovak republic, s.r.o.
Realizace stavby
Realizace projektu
2014 - 2016
Realizované činnosti
technické poradenství, studie proveditelnosti, soutěžní dialog, výběr zhotovitele, technické přílohy ke Koncesní smlouvě, spolupráce na finančním uzavření projektu
Náklady stavby
cca 858 mil. EUR bez VAT + 1,7 mld. EUR náklady po dobu trvání koncese

Projekt D4/R7 řeší projektování, výstavbu, financování, provoz a údržbu části nultého obchvatu dálnice D4 (Jarovce — Ivanka sever a Ivanka sever — Rača) a rychlostní silnice R4 (Prievoz — Ketelec, Ketelec — Dunajská Lužná and Dunajská Lužná — Holice) o celkové délce přibližně 59,1 km. Projekt bude realizován formou PPP projektu (projekt veřejno-soukromého partnerství) formou DBFOM (Design – návrh, Build

Technický poradce vypracoval technické časti zadávací dokumentace pro soutěžní dialog, vrátane technických příloh koncesní smlouvy v koordinaci s právním a finančním týmem. Po předložení nabídky technický poradce vyhodnocoval 2000 technických dokumentů (harmonogramů, výkresů, technických zpráv, rozpočtů stavby ...) a výsledkem jeho činnosti bylo doporučení technického poradce veřejnému zadavateli na nejlepšího účastníka z pohledu technického řešení. Koncesní smlouva s vítězným konsorciem byla podepsána 20.5.2016.

V rámci poradenství tým zpracoval Studii proveditelnosti, podílel se na analýze stanovením investičních a provozních nákladů, nákladů životního cyklu stavby a dále zpracoval analýzy dopravy a vhodnosti technického řešení.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít