OBLASTNÍ NEMOCNICE SEMILY – PAVILON OPERAČNÍCH SÁLŮ – DOSTAVBA, 1. ETAPA

Objednatel
Oblastní nemocnice v Semilech
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
1992 - 1993
Realizace projektu
1991 - 1992
Realizované činnosti
studie rozvoje areálu a budovy operačních sálů, projekt pro územní povolení a stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor generálního projektanta, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, dozor zpracovatele realizační dokumentace včetně koordinační činnosti
Náklady stavby
90 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA
obestavěný prostor: 11 500 m3
zastavěná plocha: 550 m2
CHARAKTERISTICKÉ JEDNOTKY: 1 superaseptický sál, 1 aseptický sál, 1 septický sál

Objekt operačních sálů byl první etapou v postupné revitalizaci nemocnice. Přiléhá k pavilonu chirurgických oborů jako jeho nové křídlo s kapacitní komunikační vertikálou a s novým bezbariérovým hlavním vstupem. Obloukové průčelí budovy obrácené k řece je inspirované křivkou jejího toku. K zapojení stavby do okolí pomohlo zachování vzrostlých stromů v těsné blízkosti stavby a její sounáležitost s přírodním prostředím podtrhuje obvodový plášť z červených lícových cihel, členěný bílými pásy stropních věnců. Režné zdivo se uplatňuje i v interiéru vstupní haly a patrových hal.

Objekt zahrnuje 3 operační sály s různým stupněm „čistoty“, sály jsou osvětleny velkými sdruženými okny, jsou vybaveny litými podlahami a novými nátěry s baktericidními účinky. K hlavnímu vstupu je umožněn příjezd vozů rychlé záchranné služby a pro hospodářskou obsluhu je určen samostatný vchod.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít