OBLASTNÍ NEMOCNICE SEMILY – HOSPODÁŘSKÝ PAVILON

Objednatel
Oblastní nemocnice v Semilech
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
1996
Realizace projektu
1995 - 1996
Realizované činnosti
studie rozvoje areálu a budovy operačních sálů, dokumentace pro územní rozhodnutí a project pro stavební povolení, realizační dokumentace, autorský dozor generálního projektanta, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
Náklady stavby
cca. 80 miliónů Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY
obestavěný prostor: 7,600 m3
zastavěná plocha: 990 m2

CHARAKTERISTICKÉ JEDNOTKY
počet jídel: 300 jídel za směnu
počet mist v jídelně: 40 –76
prádelna: 100 kg prádla za směnu

Závěrečná etapa revitalizace semilské nemocnice přispěla k soudobé úrovni hospodářského zázemí, především kuchyně a příruční prádelny. Nový objekt vyrostl na původním místě, uprostřed areálu, jiné umístění ve stísněných podmínkách nebylo možné. Velká pozornost byla věnována jeho přirozenému začlenění mezi existující léčebné pavilony v obtížných terénních podmínkách. Řešením se ukázala být myšlenka výrazného zapuštění objektu do terénu, terasového uspořádání a velkorysé střešní zahrady. Podařilo se potlačit hmotu pavilonu, uvolnit vnitroareálový prostor a rozšířit parkové plochy pro rekreaci pacientů.

Umístění pavilonu kuchyně do léčebné zóny, přineslo take řadu výhod: kratší distribuční cesty vozíků se stravou do lůžkových jednotek a snadnou dostupnost jídelny (restaurace) pro zaměstnance a návštěvy. Většina provozů pavilonu je umístěna do dvou zapuštěných podlaží. Jeho architektonickou dominantou je segmentová hmota třetího podlaží s jídelnou v cípu směřujícím dovnitř nádvoří a s výhledem a výstupem na bohatě parkově upravenou střechu. Drobným akcentem je dřevěný altánek. Lícové cihly a žulové kvádříky použité na fasádách pomáhají bezprostřednímu začlenění novostavby do prostředí nemocnice, pro níž jsou typické. Prostorovou jedinečnost interiéru jídelny podtrhují barevné zalamované pásy na podlaze i stropě a s nimi souběžné linie osvětlovacích trubic.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít