OBLASTNÍ NEMOCNICE SEMILY – INTERNÍ PAVILON S LABORATOŘEMI, 3. ETAPA

Objednatel
Oblastní nemocnice v Semilech
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
1995 – 1996
Realizace projektu
1994 – 1995
Realizované činnosti
studie rozvoje areálu a budovy operačních sálů, projekt pro územní povolení a stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor generálního projektanta, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, dozor zpracovatele realizační dokumentace včetně koordinační činnosti
Náklady stavby
85 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY
obestavěný prostor: 12 000 m3
zastavěná plocha: 800 m2
CHARAKTERISTICKÉ JEDNOTKY: 36 lůžek, 4 vyšetřovny, 250 m2 užitkové plochy klinické laboratoře

Nový pavilon soustředil lůžkovou a ambulantní složku interních oborů, doplněnou úsekem biochemických laboratoří. Pavilon má dvě architektonicky zřetelně odlišné části sjednocené stylem a materiálem fasád. Delší z nich, s lůžkovými odděleními, je reminiscencí původního objektu laboratoří, druhá svým výrazem ukazuje, že se jedná o ambulantní a komunikační část, kde se ramena a okna schodiště prokreslují do fasády.

Lícové zdivo, použité při výstavbě operačních sálů, je sjednocujícím prvkem v architektonickém řešení areálu a bylo navrženo i pro interní pavilon, včetně interiéru vstupní haly a schodišťových hal. Bílé fasádní věnce, rámy oken a omítané plochy prosvětlují celkový dojem. Z provozního hlediska je důležité spojení s ostatními pavilony nemocnice chodbou, která je jako most propojuje a je ve zdejších obtížných klimatických podmínkách nezbytná. K přívětivému prostředí lůžkových podlaží přispívá například prostor chodby se stanovištěm sestry zdůrazněný zvlněnou stěnou i arkýř, kde mohou pacienti najít místo pro odpočinek a posezení.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít