OBYTNÝ SOUBOR NOVÉ MEDLÁNKY, BRNO

Objednatel
IPB Real, a. s., ORCO Group
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s. - Ing. arch. Vasil Sobota
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
2007 - 2008
Realizace projektu
2005 - 2006
Realizované činnosti
změna návrhu studie, dokumentace pro stavební povolení, koordinace, inženýring
Náklady stavby
594 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA
plocha řešeného územní: 40 500 m2
obestavěný prostor: 166 000 m3
zastavěná plocha: 9 900 m2
CHARAKTERISTICKÉ JEDNOTKY:
522 bytů, 22 studií, 252 garážových stání v objektech

Území pro výstavbu obytného souboru je součástí lokality Medlánky v severovýchodní části Brna.

Komplex je tvořen čtrnácti čtyřpodlažními budovami zasazenými do svažitého terénu. Střídmé architektonické řešení je založeno na „klasické“ kompozici spočívající v řazení podnože, střední části a podkroví. Podnož tvoří nad terén částečně vystupující první podzemní podlaží s parkingem a technickým zázemím objektu. Střední část je bytová, čtyřpodlažní. Třetí ukončující část tvoří obytné podkroví.

Fasády domů jsou členěné rizality, arkýři, balkóny a terasami. Barevné řešení je navrženo v pastelových světlých odstínech omítek zateplovacího systému. Konstrukční systém domů je kombinovaný, převážně příčný zděný doplněný monolitickým betonem v nižších více zatížených konstrukcích.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít