OBYTNÝ SOUBOR ODKOLEK, PRAHA 9

Objednatel
FIM Development, s.r.o.
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s. - Ing. arch. Petra Trnečková , Ing. arch. Radka Půlpánová, Ing. arch. Peter Kótka
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s
Realizace stavby
nerealizováno
Realizace projektu
2015
Realizované činnosti
architektonická studie, dokumentace pro územní řízení
Náklady stavby
2 mld. Kč

TECHNICKÁ DATA
Plocha pozemku: 5,6 ha
Hrubá podlažní plocha: 70 000 m²
650 bytů, 20 000 m² kancelářských ploch, 900 parkovacích stání

Hlavním cílem záměru je najít a vyzdvihnout všechny hodnoty území a opětovně je obnovit a začlenit do širšího území Vysočan. Proto uvažujeme a navrhujeme zachovat co nejvíce z budovy bývalého mlýna, vysoký komín a bývalou správní budovu z počátku 20. století od architekta Huberta Gessnera. V rámci těchto myšlenek je uvažováno s regenerací celé lokality, zachování genia loci místa, revitalizací významných staveb a zároveň navrácení života do tohoto v současné době mrtvého, veřejnosti uzavřeného areálu.

Návrh revitalizace území bývalých pekáren Odkolek respektuje morfologii terénu a člení území na dvě odlišné části.

Spodní část území umožňuje propojení a výstavbu nových městských uličních bytových domů, pro vnesení života do oblasti navrhujeme částečně obchodní a jiné jednotky v parteru, nejblíže metru vznikne stavba se smíšenou funkcí, která zároveň plní funkci bariery před rušnou silnicí. V horní části pozemku se bytová zástavba rozvolňuje a navazuje na charakter ulic s vilovou zástavbou začínající v ulici Pod Krocínkou.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít