OBYTNÝ SOUBOR ZELENÉ ÚDOLÍ – URBANISMUS, PRAHA

Objednatel
IPB Real, a. s., Senovážné nám. 27, Praha 1
Architekt
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
leden 1998 - květen 1999
Realizace projektu
Realizované činnosti
Projekt pro územní řízení
Náklady stavby

Základním urbanistickým záměrem je vytvoření klasické městské struktury při respektování morfologie terénu, přírodního prostředí a vazeb na širší okolí. Severní část lokality s budovou IKEMu je řešena prostým dokomponováním stávající zástavby objekty totožné funkce i hmotového výrazu. Jižní část je navržena tak, aby bylo pomocí zeleného valu a bariérového domu vytvořeno příjemné prostředí obytné skupiny obrácené do sebe a zvukově i pohledově oddělené Vídeňské ulice. Výrazným kompozičním prvkem je objekt s obchodně-administrativní funkční náplní situovaný při Vídeňské ulici. Urbanistické struktury použité v návrhu jsou tvořeny blokovými, řadovými a izolovanými objekty. Mezi obytnými bloky je ve východním směru navržen "zelený bulvár" spojující náměstí s parkovým lesem. Na východě střední části jsou navrženy izolované nízkopodlažní bytové domy osazené v parkově upravených plochách svažujících se k okraji lesa s potokem. Severní část rezidenční zóny je od budovy IKEMu oddělena deskovými objekty veřejného vybavení saturující ubytovací kapacity zdravotnického areálu. Východní apendix je řešen jako prostor pro umístění nízkopodlažních bytových, izolovaných a řadových domů, s výrazným prvkem parkového lesa.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít