PANOCHOVA NEMOCNICE TURNOV

Objednatel
Městská nemocnice Turnov
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba výstavby
1997 – 1998
Doba realizace
1997
Realizované činnosti
Studie, projekt pro územní řízení a stavební povolení, realizační dokumentace, autorský dozor generálního projektanta, dozor zpracovatele realizační dokumentace včetně koordinační činnosti
Náklady stavby
36 mil. Kč

Turnovská nemocnice je velkoryse založený areál z počátku 40. let 20. století, jehož hlavní budova je koncipována jako monoblok s několika křídly, spojenými v místě komunikační vertikály. Po realizaci interního křídla přišla na řadu vstupní a ambulantní část v křídle severním, které bylo rekonstruováno a rozšířeno přístavbou západním směrem a také nástavbou ustupujícího 2. patra. Důležitým úkolem tohoto projektu bylo navázat na strohý funkcionalistický styl budovy a citlivě rozvinout původní urbanistickou koncepci areálu v jeho vstupní části. Přístavba plynule prodlužuje dnešní vstupní křídlo západním směrem, nové ustupující podlaží změkčuje ukončení objektu. Architektonický výraz celku, včetně velikosti a členění okenních otvorů i skromných vnějších architektonických detailů, je jednolitý a není patrné, že se skládá ze dvou částí vzniklých v různých dobách. Výjimkou je nový lehký vstupní portikus umožňující bezpečný příjezd sanitek. Poliklinická oddělení jsou navržena v koncových částech každého ze čtyř podlaží. Plicní oddělení má dva samostatné vstupy přímo z venkovního prostoru, pro dospělé a pro děti.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít