PANOCHOVA NEMOCNICE TURNOV – INTERNÍ A AMBULANTNÍ KŘÍDLO

Objednatel
Městská nemocnice Turnov
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
1994 - 1995, 1997 – 1998
Realizace projektu
1994, 1997
Realizované činnosti
Studie, projekt pro územní řízení a stavební povolení, realizační dokumentace, autorský dozor generálního projektanta, dozor zpracovatele realizační dokumentace včetně koordinační činnosti
Náklady stavby
60 + 36 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY
interní křídlo:
obestavěný prostor: 15 700 m3
zastavěná plocha: 810 m2
ambulantní křídlo:
obestavěný prostor: 9 000 m3
zastavěná plocha: 660 m2

Turnovská nemocnice je velkoryse založený areál z počátku 40. let 20. století, jehož hlavní budova je koncipována jako monoblok s několika křídly, spojenými v místě komunikační vertikály.

Interní křídlo, třítraktový blok, navazuje na původní schodišťovou halu hlavní budovy. Kromě lůžkových interních jednotek a jednotky gynekologické je v novém křídle umístěn úsek operačních sálů. Na smyčku pro příjezd sanitek navazují v přízemí první místnosti akutního příjmu a bezprostředně také vstupy do lůžkových výtahů.

Po realizaci interního křídla přišla na řadu vstupní a ambulantní část v křídle severním, které bylo rekonstruováno a rozšířeno přístavbou západním směrem a také nástavbou ustupujícího 2. patra.

Důležitým úkolem tohoto projektu bylo navázat na strohý funkcionalistický styl budovy a citlivě rozvinout původní urbanistickou koncepci areálu v jeho vstupní části. Přístavba plynule prodlužuje dnešní vstupní křídlo západním směrem, nové ustupující podlaží změkčuje ukončení objektu. Architektonický výraz celku, včetně velikosti a členění okenních otvorů i skromných vnějších architektonických detailů, je jednolitý a není patrné, že se skládá ze dvou částí vzniklých v různých dobách. Výjimkou je nový lehký vstupní portikus umožňující bezpečný příjezd sanitek. Poliklinická oddělení jsou navržena v koncových částech každého ze čtyř podlaží. Plicní oddělení má dva samostatné vstupy přímo z venkovního prostoru, pro dospělé a pro děti.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít