PARKOVACÍ DŮM RYCHTÁŘKA, PLZEŇ

Objednatel
Hermosa Real Estate, a.s.
Architekt
AVE architekt, a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
2010 - 2011
Realizace projektu
2010 - 2011
Realizované činnosti
Změna dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, autorský dozor
Náklady stavby
cca 250 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY:
Obestavěný prostor: 53 350 m3
Zastavěná plocha : 3 395 m2
Parkování: 439 míst

Objekt parkovacího domu je situován na pozemku, který je územním plánem určen pro výstavbu tohoto typu. Vzhledem k poloze objektu v městské památkové zóně byly jeho objem a architektura v návrhu a ve stupni územního rozhodnutí konzultovány s orgány památkové péče. Vnější rozměry budovy jsou 88,2 x 38,8 m. Pro zjednodušení pěšího spojení s historickým centrem je navržena lávka z 2. NP přes čtyřproudou Tyršovu ulici, jejíž podpory jsou umístěny do zeleného pásu podél Tyršovy ulice na straně parkovacího domu a do ozeleněného svahu na straně Sadů 5.května.

Systém parkování v parkovacím domu je navržen v o půl patra posunutém D´Humiho systému parkování. Vozidla překonávají krátké rampy mezi jednotlivými podlažími a z důvodu protisměrného naklonění ramp se pohybují při nájezdu i při výjezdu ve všech prostorách parkovacího domu jednosměrně. Tento systém umožňuje oddělit nájezd a výjezd z parkovacího domu, což je u velkých parkingů provozně i dopravně výhodné. Vjezd do parkovacího domu z Truhlářské ulice je situován naproti Lautensackovskému domu, výjezd je umístěný na druhém konci domu poblíž provizorního napojení ulice na budoucí roudenský obchvat.

Předpokládaná kapacita je cca 439 parkovacích míst. V přízemí domu budou umístěny komerční prostory s prosklenými výlohami oživující parter. Podélné fasády parkovacího domu budou horizontálně členěny stropy a koncovými průvlaky. Plášť je navržen transparentní, jiný na osluněné fasády k Tyršově komunikaci a jiný, vegetací porostlý, směrem k řece a Lautersackovskému domu. Na celoproskleném, amorfním panelem obloženém nároží bude umístěn svítící piktogram a velkoplošný displej s informací o obsazenosti parkingu.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít