PAVILON ONKOLOGIE, NEMOCNICE MLADÁ BOLESLAV

Objednatel
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s. - Ing. arch. Eliška Veselá, Ing.arch. Jan Žlábek, Ing. arch. Petra Trnečková
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
2014 - 2015
Realizace projektu
2013 - 2015
Realizované činnosti
dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a výkaz výměr, součinnost s ROP, související inženýrská činnost, autorský dozor
Náklady stavby
100 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA obestavěný prostor 11,2 tis. m3 Novostavba pavilonu s vyšetřovacím a léčebným provozem pro oddělení onkologie, nukleární medicíny a hemodialýzy, včetně nezbytného provozního zázemí pro pacienty a zaměstnance. Součástí jsou vyvolané stavební úpravy ve stávajících objektech. Součástí pavilonu je i realizace čistých prostor – ředění cytostatik a příprava radiofarmak. Hmotově je stavba řešena jednoduchým kubistickým tvarem, provozně propojeným spojovacím krčkem do pavilonu 4. Hlavní hmota objektu je tvořena čtvercovým půdorysem o třech podlažích. Poslední, čtvrté, podlaží je oproti ostatním ustoupené a půdorysně organičtěji zaoblené. Pro odlehčení celé hmoty objektu byl zvolen obvodový plášť ze skla – v místech oken čirého, v místech parapetů z barevných zelených ploch. K projasnění vzhledu jsou vloženy nahodile bílé panely, které na fasádě ruší řád a monotónnost. Tato rozehrannost umožňuje reagovat na složitou dispozici tří oddělení, zároveň odlehčuje hmotu pavilonu 5 a respektuje tak dominantní roli sousedního pavilonu nové interny.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít