PEDAGOGICKÁ FAKULTA – KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE, PRAHA 1

Objednatel
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
2022 - 2025
Realizace projektu
2019 - 2021
Realizované činnosti
průzkumné práce, podrobné zaměření stávajícího stavu budovy laserovým skenováním, dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení včetně zajištění komplexní inženýrské činnosti, projektová dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor při realizaci, BIM management
Náklady stavby
cca 300 mil Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY
zastavěná plocha: cca 2.600 m2
obestavěný prostoR: cca 60.000 m3
užitková plocha: cca 10.000 m2

Kompletní rekonstrukce Pedagogické fakulty řeší celkovou renovaci budovy, která je součástí památkové rezervace. Budova byla postavena na konci 19. století, má 5 nadzemních a jedno podzemní podlaží. V rámci navržených prací bude provedena přístavba nového výtahu, proběhne renovace fasády objektu, rekonstrukce střechy a prostor interiéru, veškeré rozvody a instalace technického zařízení budovy budou provedeny nové, včetně zdroje tepla a chladu, a budou provedeny další stavební úpravy související s provozem budovy.

Jedná se o jeden z pilotních projektů University Karlovy zpracovávaných pomocí metody BIM a zároveň se připravuje jeho zařazení mezi pilotní projekty realizované pod záštitou národní agentury ČAS (Česká agentura pro standardizaci).

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít