POLYFUNKČNÍ OBJEKT KAČEROV, PRAHA

Objednatel
Crescon, a.s.
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
2011
Realizace projektu
Realizované činnosti
architektonická studie
Náklady stavby

TECHNICKÁ DATA STAVBY
Obestavěný prostor 103 200 m2
zastavěná plocha 2 900 m2
hrubá podlažní plocha 23 500 m2
celková pronajímatelná plocha 8 300 m2

Návrh objektu byl veden snahou sjednotit vizuální chaos rozvolněné urbanistické struktury vložením nového jasně definovaného prvku, respektovat a přirozeně dotvářet stávající směry pohybu pěších a dopravní obslužnosti v území, vizuálně podpořit stávající stanici metra jako přirozené východisko a cíl cest a obohacovat místo děje novými aktivitami (v rámci teze „děje se, protože se něco děje").

Návrh vychází ze spojení dvou protikladných prvků. Neměnná stopa rámuje základní objekt a stává se vizuálním symbolem stanice metra - pevného bodu v městském prostoru. Proměnnost prostředí je umožněna vloženými prvky funkcí (kavárna, obchod, fitness, administrativa apod.), které se mohou v čase měnit.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít