P+R PARKOVACÍ DŮM ČERNÝ MOST, PRAHA 20

Objednatel
Magistrát hl. m. Prahy - Odbor investiční
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
2020 - 2021
Realizace projektu
2013 - 2019
Realizované činnosti
studie dopravního řešení, průzkumy a zaměření, koncepce P+R – koordinační činnost, technicko-poradenská činnost při zpracování žádosti o dotaci, studie rozšíření komunikací – Technická Due Diligence, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele, autorský dozor
Náklady stavby
500 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY
zastavěná plocha: 7 500 m2

Veřejně prospěšná stavba parkovacího domu typu P+R poskytne až 880 parkovacích stání a vznikne na místě bývalého pozemního parkoviště v Chlumecké ulici.

Základem budovy je železobetonový monolitický skelet, do kterého jsou vloženy zateplené vestavby s technickými zařízeními. Fasáda bude částečně pokryta zelení pro zlepšení prostředí a zpříjemnění okolí hlavní komunikace. Díky otevřenému konceptu a volné fasádě z lamel došlo k úspoře potrubí a strojního zařízení VZT a tím snížení energetické náročnosti objektu.

Čtyřpodlažní objekt je v podélném směru rozdělen středovou provětrávací šachtou, kdy jednotlivá polopatra jsou vůči sobě výškově posunuta (8 polopater). Pomocí tohoto systému poloramp efektivně využíváme prostor.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít