PROTONOVÉ TERAPEUTICKÉ CENTRUM, PRAHA Stavba roku 2013

Objednatel
Syner s.r.o.
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s., spolupráce: Ranný Architects, Woerner und Partners
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
2010 - 2013
Realizace projektu
2009 - 2013
Realizované činnosti
dokumentace pro provedení stavby, dokumentace změny stavby před dokončením, autorský dozor
Náklady stavby
cca 900 mil Kč (bez zdravotnické technologie)

TECHNICKÁ DATA STAVBY
obestavěný prostor: 42 000 m3
zastavěná plocha: 3 250 m2

CHARAKTERISTICKÉ JEDNOTKY
počet ozařoven protonové technologie: 4
počet diagnostických zařízení CT, MR a PET-CT: 5

Stavba Protonového terapeutického centra se nachází v příkrém svahu na okraji severní části areálu FN Na Bulovce. Pětipodlažní objekt je konstrukčně a dispozičně složen ze dvou částí. Část A, poliklinika, je situována k ulici V Holešovičkách. V této části se nacházejí provozy diagnostiky, administrativy, služební prostory pro personál a technologické prostory zajišťující chod objektu. Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet.

Část B tvořená ozařovnami, tzv. gantrami, je zapuštěna do svahu jižním směrem. Je v ní umístěna kompletní protonová technologie - cyklotron, vedení paprsku a ozařovny. Konstrukčně se jedná o železobetonový stěnový systém s mohutnou dimenzí veškerých plošných prvků zajišťujících stínění venkovních prostor před účinky radiace. K západnímu průčelí přiléhá sestava teras, na nichž jsou umístěny chladící věže. Severní fasáda je z důvodu zatížení hlukem z komunikace provedena se zvýšenou neprůzvučností. Všechna podlaží objektu propojují dvě vnitřní schodiště a dvě výtahové vertikály. Výjimečnost budovy Protonového terapeutického centra spočívá v jejím vybavení protonovou ozařovací technologií, na niž se váže potřeba zajištění velkých chladících a elektrických příkonů a požadavky na slaboproudé bezpečnostní a komunikační systémy.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít