RED COURT, PRAHA 8

Objednatel
Rustonka Court s.r.o.
Architekt
CMC architects, a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
2021 - 2022
Realizace projektu
2020 - 2022
Realizované činnosti
dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby – stavební část, koordinace, statika, autorský dozor
Náklady stavby

TECHNICKÁ DATA STAVBY zastavěná plocha: 1700 m2 obestavěný prostor: 52440 m3 (celkem NP i PP) užitková plocha: 9100 m2 Novostavba administrativního objektu Red Court kompozičně doplňuje administrativní objekty areálu RUSTONKA. Navržený objekt je čtvercového půdorysu, se třemi podzemními a osmi nadzemními podlažími se zvýšenou atikou a je pojat jako solitérní stavba. Barevné řešení fasád koresponduje s okolními budovami a je navrženo v cihlových odstínech. V podzemních podlažích je umístěn parking, sklady a technologické zázemí objektu. Součástí projektu je i pobytová terasa v 9. patře. Dispoziční řešení budovy charakterizuje vysoká míra flexibility tak, aby byla uspokojena co nejširší škála požadavků budoucích nájemců na půdorysná uspořádání. Provozy kancelářské budovy, retailu a služeb jsou odděleny a na sobě dispozičně nezávislé. Novostavba usiluje o udělení certifikátu LEED Gold, přičemž v březnu 2019 úspěšně získala příslušný pre-certifikát. Realizace stavby bude zahájena v červenci 2021 a dokončena by měla být do konce roku 2022.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít