REGIONÁLNÍ CENTRUM PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Objednatel
Metrostav, a.s., Divize 9, Závod Karlovy Vary
Návrh DPS
Arcadis Bohemiaplan s.r.o.
Projektant DSP
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
2015 - 2017
Realizace projektu
2015 - 2016
Realizované činnosti
aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
Náklady stavby
700 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY
Celková plocha areálu: 34 500 m2

Jeden z nepřehlédnutelných projektů veřejného zájmu představuje realizace technologické linky pro třídění a zpracování směsného a objemného odpadu v Karlovarském kraji. Jedná se o první stavbu tohoto typu v ČR. Díky ní se sníží množství komunálního odpadu v kraji ukládaného na skládky z 60 000 t/rok na 18 000 t/rok, tj. cca na čtvrtinu. Linka má kapacitu 60 000 t/rok.


Významný je ekologický přínos stavby. Při zpracování odpadu dochází k výrobě paliva, které bude použito jako náhrada hnědého uhlí při výrobě elektřiny a tepla v provozu PK Vřesová. Další využitelné složky, budou recyklovány. Zbytkový podíl zpracovávaného odpadu bude po biologické úpravě uložen do skládky.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít