RIVER GARDEN WEST, PRAHA

Objednatel
HB REAVIS MANAGEMENT CZ spol. s r.o.
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
2010 - 2012
Realizace projektu
2010
Realizované činnosti
architektonická studie, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, projekt interiéru, autorský dozor, dokumentace skutečného provedení stavby
Náklady stavby
cca 600 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY
obestavěný prostor: 116 000 m3
zastavěná plocha: 3 100 m2
celková pronajímatelná kancelářská plocha: 16 507 m2
celková pronajímatelná obchodní plocha: 800 m2
celková pronajímatelná skladová plocha: 475 m2
celková užitná plocha teras: 1 160 m2
celkový počet parkovacích stání: 203 míst

Podél Rohanského nábřeží vytváří budova díky navrženému loubí lemující promenádu, která spojuje Karlín s historickým centrem Prahy. Odsazené půdorysy obemykají roh s ulicí Thámova, kde hmota objektu navazuje na obdobně řešené fasády rozvolněných obytných budov. V levé třetině objektu se hmota v přízemí otevírá směrem do vnitroblokové zeleně s parkovými úpravami a vodními plochami.

Objekt dosahuje osmi nadzemních podlaží, přičemž sedmé a osmé podlaží jsou ustupující, lemované terasami se zelení. Nad třetím podlažím je směrem do vnitrobloku navržena pobytová terasa se zelení. Pod zemí se nachází tři podlaží sloužící pro parkování vozidel a pro technologické zázemí domu. Jak západní, tak východní část budovy mají samostatné vertikální komunikační jádro s výtahy a schodišti. Jádra ústí do patrových lobby, z nichž vede přístup do variabilních pronajímatelných kancelářských prostor nájemců. V přízemí podél loubí (hlavní komunikace) jsou situovány obchodní nájemní plochy a stylová restaurace.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít