ROHANSKÉ OSTROVY, PRAHA

Objednatel
UBM - Bohemia Projectdevelopment - Planning - Construction, s.r.o.
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
Realizace stavby
2007
Realizace projektu
Realizované činnosti
soutěžní návrh - developerská soutěž, urbanistická studie
Náklady stavby

Řešené území se nachází v městských částech Karlín a Libeň v sousedství řeky Vltavy. Na jihu je vymezeno Pobřežní ulicí, ze severní strany protipovodňovou hrází. Celková výměra území činí přibližně 200 000 m2. Návrh rozděluje území na čtyři celky - samostatné „ostrovy". Každý z těchto tzv. ostrovů je něčím jedinečný. Ostrovy Karlín, Invalidovna a Libeň jsou inspirovány charakterem jednotlivých městských částí, ostrov Maniny představuje centrum celoměstského významu. Ostrovy jsou obklopeny tematicky řešenými parky. Studie vychází z požadavků územního plánu hlavního města Prahy. V návrhu je respektována nově budovaná Pobřežní ulice, cyklostezka na protipovodňovém valu i stávající trasa tramvají a poloha stanice metra Invalidovna. Návrh respektuje limity týkající se funkčního využití daného území.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít