ROZŠÍŘENÍ SKLADU FEHRER, ČESKÁ LÍPA

Objednatel
FEHRER BOHEMIA s.r.o.
Architekt
Generální projektant
Realizace stavby
2014 - 2015
Realizace projektu
2014 - 2015
Realizované činnosti
dokumentace pro stavební povolení, realizační dokumentace, technický dozor investora, autorský dozor
Náklady stavby
43 mil. Kč

Výrobní areál firmy Fehrer prochází od svého vzniku řadou rekonstrukcí, dostaveb a vestaveb, aby byl pokryt jeho nárůst výrobních i skladovacích kapacit. Pro rozšíření výrobní technologie byl nově vystavěn objekt míchárny, který funkčně rozšiřuje stávající výrobní halu. Konstrukce je tvořena ocelovým rámem osazeným na železobetonové základové desce. Vestavba mezipatra ve stávající hale výrobního závodu FB byla rozdělena nově vystavěným mezistropem pro umístění nové výrobní linky na opracování výrobků. Nosnou konstrukci tvoří ocelové nosníky spřažené s železobetonovou stropní deskou, osazenou na stávajících železobetonových sloupech. Plášť objektu i stěny nově vzniklých prostor jsou tvořeny minerálními panely Kingspan. Přístavby skladu forem jsou dvě menší haly, které bezprostředně i prostorově navazují na stávající výrobní a skladové prostory.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít