SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY, SLIVENEC – TŘEBONICE

Objednatel
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Architekt
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
srpen 2008 - 2010
Realizace projektu
březen 2010 - říjen 2011
Realizované činnosti
technická studie, dokumentace pro ohlášení stavby, zadávací dokumentace stavby, realizační dokumentace stavby, koordinace, autorský a technický dozor
Náklady stavby

Rekonstrukce nejstaršího úseku pražského okruhu mezi mimoúrovňovými křižovatkami MUK Slivenec a MUK Třebonice si vyžádala výměnu konstrukce vozovky. Na většině úseku dlouhého 7,2 km byl původní asfaltový kryt nahrazen cementobetonovým, zároveň došlo k úpravě parametrů vozovky, aby odpovídala současným standardům a normám - upraveny byly příčné sklony, délky a šířky připojovacích a odbočovacích pruhů mimoúrovňových křižovatek, vyměněna a doplněna byla svodidla. Součástí stavby byla také oprava větví přilehlých mimoúrovňových křižovatek, oprava kanalizace, dokončení osvětlovací soustavy na okruhu, doplnění liniového dopravního značení a informačních portálů a dokončení informačního systému silničního okruhu - propojení středisek SSUD Mirošovice a SSUD Rudná.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít