SVAŘOVNA HALA M1 KVASINY – ROZŠÍŘENÍ VÝCHOD A ROZŠÍŘENÍ VÝCHOD III

Objednatel
Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
2013, 2018
Realizace projektu
2012, 2017
Realizované činnosti
dokumentace pro stavební povolení a územní rozhodnutí, dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace změny stavby před dokončením, autorský dozor
Náklady stavby
2,3 mld. Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY
obestavěný prostor: 866 650 m3
zastavěná plocha: 48 185 m2
plocha pojížděných komunikací a parkovacích ploch: 6 569 m 2
plocha chodníků: 730 m 2
plocha zeleně a ostatních nezpevněných ploch: 2 810 m 2

Výrobní (svařovna) a logistická hala s plánovanou kapacitou 650 a 220 karoserií denně v třísměnném provozu navazuje na standard firemní image: stěny obložené profilovaným plechem, hladký plech pod atikou, podtržené betonovým pásem soklu, nad kterým běží pásové okno.

Některé části objektu jsou striktně požadovány bezokenní (měrovna), členění rozdílnou profilací plášťových panelů. Další okenní plochy jsou doplňovány venkovními žaluziemi. Výrazným prvkem je věž na jižním nároží proti hlavnímu vjezdu do areálu, nad odsazeným sloupovým suterénem V ploše JZ stěny se uplatní i stoupací část kolektoru ze země na střechu.

Architektura objektu je účelová, technicistního charakteru, tvarově i materiálově navazuje na stávající halu i na charakter ostatní zástavby v závodě. Řešení vychází zejména z prostorových požadavků na technologii, trasy materiálových toků a bezpečný pohyb osob v objektu.Součástí projektu je veškerá infrastruktura.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít