TECHNOLOGICKÝ PARK DRONET, PLZEŇ – SVĚTOVAR

Objednatel
Odbor investic Magistrátu města Plzně
architekt
Akad. arch. Milan Varvařovský, MgA. Tereza Varvařovská,
generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s., arch. spolupráce: Ing. arch. Tomáš Šantavý
Realizace stavby
2019 - 2021
Realizace projektu
2017 – 2018, AD 2019 - 2020
Realizované činnosti
dokumentace pro stavební povolení administrativní vily, dokumentace pro změnu stavby před dokončením hlavní budovy (Ležácké sklepy Světovar), dokumentace pro provedení obou staveb včetně všech inženýrských činností, autorský dozor
Náklady stavby

TECHNICKÁ DATA STAVBY
zastavěná plocha: 500 m2(vila), 5046 m2 (Ležácké sklepy)
obestavěný prostor: 7335 m3 (vila), 51 500 m3(Ležácké sklepy)
kapacity, užitné plochy:
dětská skupina: 24 dětí (vila]
dílny: 200 m 2 (Ležácké sklepy)
kanceláře: 335 m2 (vila), kanceláře: 3392 m2 (Ležácké sklepy)
zázemí, sklady: 332 m2 (vila), zázemí, sklady: 1105 m2(Ležácké sklepy)

Projekt přestavby nemovité kulturní památky bývalého Českého pivovaru Světovar v Plzni. Zrekonstruovaná budova bude využita jako Technologický park Dronet, který si klade za cíl přilákat do Plzně společnosti podnikající v oblasti mj. vývoje a výroby a dronů a vývoje sw aplikací spojených s jejich využíváním v praxi. Součástí projektu je i rekonstrukce administrativní vily, doplňkového objektu bývalého pivovaru, který bude nově sloužit jako kanceláře, dílny a zázemí pro zaměstnance.

Technologický park Dronet vznikl z iniciativy Správy informačních technologií města Plzeň a zaměřuje se na podporu firem nejen z oboru bezpilotního leteckého průmyslu, ale i dalších moderních technologií. Hlavní objekt je navržen jako komplex pronajímatelných kanceláří, prototypových výrobních, testovacích, výstavních a přednáškových prostor, zasedacích místností a doprovodných prostor pro zaměstnance a provozní techniky.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít