THOMAYEROVA NEMOCNICE, REKONSTRUKCE AKUTNÍCH CHIRURGICKÝCH PROVOZŮ, PRAHA

Objednatel
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
Realizace projektu
2010 - 2011
Realizované činnosti
dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
Náklady stavby

TECHNICKÁ DATA STAVBY
B1 - rekonstruované plochy operačních sálů, JIP a příslušenství: 1 700 m2
technického zázemí: 350 m2
B4 - rekonstruované plochy operačních sálů, JIP a příslušenství: 680 m2
technického zázemí: 360 m2

Při rekonstrukci pavilonu B1 ve FTNsP byly v prostorech původních operačních sálů v 1. NP vestavěny konstrukce tří nových sálů vybavených moderní operační a zobrazovací technikou. Součástí nových dispozic jsou navazující prostory - přípravny pacientů, přísálové sterilizace, provozní místnosti sester, převlékací filtry pro lékaře a sálový personál atp.

V navazujícím křídle pavilonu B1 vznikly prostory jednotky intenzivní péče s novým technickým zázemím. V rekonstruovaných prostorech podzemního podlaží je umístěna strojovna vzduchotechniky, rozvodna NN, kompresorová stanice a strojovna vakua. Na střeše nad operačními sály je umístěna strojovna chlazení.

V nově zrekonstruovaných prostorech pavilonu B4 jsou umístěny dva operační sály pro urologii a dva sály pro oddělení dětského traumacentra. Řešeny byly také přípravny pacientů, přísálové sterilizace, provozní místnosti sester, převlékací filtry pro lékaře a sálový personál včetně nového technického zázemí.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít