TRAUMACENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY, PRAHA

Objednatel
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Architekt
OBERMEYER HELIKA , a.s.; výtvarná spolupráce: KVADRA Praha
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
Realizace projektu
2009 - 2012
Realizované činnosti
dokumentace návrhu stavby, dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění územního rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění stavebního povolení, prováděcí projekt, projekt interiéru, průzkumné práce a zaměření
Náklady stavby
3,6 mld.

TECHNICKÁ DATA STAVBY:
obestavěný prostor: 400 000 m3
zastavěná plocha : 11 650 m2

CHARAKTERISTICKÉ JEDNOTKY:
16 klinik, 770 lůžek včetně 193 lůžek intenzivní péče, 21 operačních sálů, 73 ambulancí, přednáškové sály

Význam traumatologického centra FNKV jako urgentního zdravotnického zařízení pro celou pravobřežní část Prahy podporuje záměr architekta, aby se novostavba zasazená do kontextu chaotické zástavby na rozmezí pražských čtvrtí Vršovic a Vinohrad stala přirozenou dominantou této lokality.

Zjednodušené půdorysné schéma komplexu nového traumatologického centra umožňuje snadno rozpoznat tři základní kompoziční osy, které, každá svým způsobem, reagují na okolí novostavby. Od ortogonálního roštu přiléhající části vinohradského nemocničního areálu je odvozen směr první kompoziční osy - osa vymezuje západní stranu lichoběžníku části ústavní péče. Jeho protilehlou stranu definuje osa hlavního nástupu do komplexu, kolmá k Ruské třídě. Třetí osu, podél níž je na východě pozemku formován horizontální pavilon diagnostické a terapeutické části, představuje obloukový segment, který se neodkazuje k žádnému z mnoha směrů okolní roztříštěné rezidenční zástavby.

Objemové a funkční členění je podpořeno architekturou fasád. Materiálovou shodu dvou dominantních hmot diferencují barevnost a rastr kladení fasádních obkladů. Třetí objemově i funkčně odlišná část kontrastuje svou tektonikou i materiálovým řešením. Záměrem architekta bylo vytvořit seriózní nadčasový design se zlidšťujícími prvky.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít