UNIVERZITNÍ CAMPUS, HO, GHANA

Objednatel
Republika Ghana
Architekt
OBERMEYER HELIKA a. s.
Generální projektant
Realizace stavby
Realizace projektu
Realizované činnosti
nabídková studie
Náklady stavby

Zadáním bylo vytvořit koncepční studii výukového areálu lékařské fakulty – budoucího kompletního areálu lékařského universitního kampusu pro cca 1 000 studentů lékařství určeného k výstavbě ve městě Ho, správním středisku regionu Volta. Tři protáhlá paprskovitě sbíhající se křídla v sobě skrývají výukové prostory předklinické a klinické medicíny: učebny, seminární prostory, výzkumná pracoviště, výukové laboratoře, anatomickou laboratoř, vícedisciplinární laboratoře včetně potřebného zázemí pro personál fakulty. Dvě křídla s výukovými prostory klinické medicíny jsou zakončeny skupinami rodinných domů určených pro bydlení vědeckého a technického personálu university. Nejdelší ze tří výukových křídel – část zajišťující výuku předklinické medicíny – ukončuje budova společenského, kulturního a sportovního vybavení sloužícího především studentům fakulty. Ve středu leží kruhové segmenty budov zajišťujících základní funkce fungování university: její odborné vedení a administraci, Senat House, prostory Student's Union Office, universitní knihovnu, prostory universitní kaple, jednací místnosti, konferenční centrum, hlavní vstupní halu, cateringové zázemí atd. V samém centru se nalézá amfiteátr, kde se během slavnostních ceremonií, ale i během běžného všedního dne, scházejí a poznávají všichni studenti a pedagogové fakulty. Všechny budovy areálu jsou přístupné pro pěší a pro automobilový provoz. Volný pohyb po areálu bude umožněn rovněž osobám s omezenou pohyblivostí. Prostory, které pro svoje fungování vyžadují, budou vybaveny lokálními systémy úpravy, větrání a chlazení vzduchu. Veškeré technické a technologické vybavení areálu bude splňovat požadované standardy moderního výukového universitního zařízení. Technická data stavby Obestavěný prostor: 210 000 m3 Zastavěná plocha: 30 000 m2 Kapacita: universita pro 1000 studentů

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít