URBANISTICKÝ KONCEPT NOVÁ KAROLINA, OSTRAVA

Objednatel
MULTI Development Czech Republic, a. s.
Architekt
T+T Design, OBERMEYER HELIKA a. s., RKW Architects,
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
leden 2006 - duben 2006
Realizace projektu
Realizované činnosti
Urbanistická studie
Náklady stavby

Podmínky developerské soutěže na dostavbu městského centra Ostravy požadovaly splnění několika základních urbanistických kritérií - návrh nové městské čtvrti, která by doplnila chybějící část městského centra. Návrh zpracovaný ve spolupráci tří architektonických kanceláří (T+T Design / Nizozemí, RKW-Architects / Německo a OBERMEYER HELIKA / ČR) splnil dle hodnocení komise soutěže uvedené požadavky nejlépe. Návrh Nové Karoliny uvažuje s různými architektonickými typy - mimo jiné i s dominantní výškovou budovou, převážně však rozvíjí osvědčený koncept klasického městského bloku. Výsledkem je nová výstavba, která historické Ostravě není konkurentem, ale je přirozeným pokračováním výstavby městského centra. Výstavba nové čtvrti je plánována postupně ve čtyřech etapách. V první etapě se bude realizovat její podstatná část - multifunkční nákupní centrum, obytný blok, administrativní blok a rekonstrukce dvou historických průmyslových objektů pro kulturní účely. Pro architekty společnosti OBERMEYER HELIKA práce na projektu Nové Karoliny - od počátečních koncepčních úvah až k zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení - byla ojedinělou zkušeností.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít