ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA – CHIRURGICKÝ PAVILON

Objednatel
ÚVN Střešovice
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
1991 – 1996
Realizace projektu
1988 – 1992
Realizované činnosti
aktualizace a doplnění zadání stavby, studie, projekt pro územní řízení a stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor generálního projektanta, souborné výtvarné řešení interiéru a libreto výtvarných děl, dokumentace skutečného provedení stavby, dozor zpracovatele realizační dokumentace včetně koordinační činnosti
Náklady stavby
1,9 mld. Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY
obestavěný prostor: 110 500 m3
zastavěná plocha: 5 480 m2

CHARAKTERISTICKÉ JEDNOTKY: 10 odborných vyšetřoven, 61 lůžek, 5 vyšetřoven, 1 sádrovna, 2 zákrokové sály

Projekt pavilonu vznikal v přelomovém období „sametové revoluce“ a jeho stavba byla dokončena už v nových politických a ekonomických podmínkách, které výrazně přispěly k využití nových stavebních technologií a materiálů a využití zahraničních zkušeností jak v návrhu, tak v realizaci stavby. Výjimečnost stavby spočívá také v nebývalé míře soustředění špičkového lékařského a zdravotnického vybavení v jednom objektu.

Chirurgický pavilon se stal srdcem nemocnice soustřeďujícím její rozhodující společné vyšetřovací a léčebné složky od traumatologie přes komplexní radiodiagnostiku s magnetickou rezonancí, operační sály nejvyšší čistoty až k intenzivní péči. Náročnost pro projektování pavilonu dokresluje i heliport na střeše budovy a velký přednáškový sál v nejnižším podlaží. Unikátní je nosný železobetonový skelet o rozponech 15 metrů. Toto řešení umožňují vložená instalačně technická podlaží s železobetonovými stěnami uspořádanými půdorysně do tvaru kříže v místech sloupů vytvářející tuhou „voštinu“. Tento rozpon znamená velkou adaptabilitu v dispozičním uspořádání užitných podlaží a snadnou údržbu a úpravy technických zařízení a rozvodů bez vážnějšího narušení lékařského provozu.

Nový pavilon je zajímavý i netradičním a výrazným barevným řešením vnitřních prostor, které pomáhá spolu s výtvarnými díly obrátit k pacientům přívětivou tvář této „továrny na zdraví“.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít