VYSOČANSKÝ MLÝN – REVITALIZACE ÚZEMÍ BÝVALÝCH PEKÁREN ODKOLEK, PRAHA 9

Objednatel
Metrostav Development a.s.
Architekt
City Work Architects, Bogle Architects
Realizace stavby
2021 - 2023
Realizace projektu
2020 - 2022
Realizované činnosti
dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace pro provádění stavby, stavební část a koordinace TZB a výkaz výměr pro generálního projektanta
Náklady stavby

Revitalizací území bývalých mlýnů Odkolek vznikne nová plnohodnotná čtvrť. Výstavba rezidenčních domů s obchodními jednotkami v parteru přinese otevření nyní uzavřeného areálu veřejnosti a propojení okolních území pěšími koridory a zelenými prostranstvími.
Revitalizace bude rozdělena do několika etap. Nyní pracujeme na 1. etapě výstavby rezidenčních domů A1, A2, B1, B2.
Odkaz průmyslové minulosti se v nové čtvrti propisuje rozmístěním rezidenčních objektů podél osy současného areálu a z průmyslových dvorů vytváří nová náměstí. V rámci revitalizace bude také opravena památkově chráněná administrativní budova a zachována i jižní fasáda mlýnice a komín bývalého mlýna (2. etapa). Navíc budou v novém kotnextu zachovány i vybrané historické prvky z bouraných budov.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít