ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY

Objednatel
Město Roztoky
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
2013 - 2014
Realizace projektu
2012 - 2013
Realizované činnosti
architektonická studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace pro provedení stavby
Náklady stavby
cca 90 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA STAVBY:
dotčené plochy pozemků 3.100 m2
zastavěná plocha: 1.750 m2
obestavěný prostor: 17.400 m3

Objemové řešení dostavby naplňuje původní architektonický záměr vybudovat klasickou školní budovu se středním traktem a dvěma symetrickými křídly. Novostavba levého křídla je navržena jako třípodlažní nepodsklepený objekt, dispoziční trojtrakt se středovou chodbou. Všechna tři podlaží dostavby navazují na výškové úrovně podlaží stávající školy, aby byly maximálně usnadněny pohyb a orientace uživatelů. Výstavbou nového výtahu se škola stává bezbariérovou. Dostavba obsahuje kromě nového vestibulu 10 učeben, 2 volnočasové ateliéry, 2 sborovny, zasedací místnost a zázemí tělocvičny.

Objekt tělocvičny je navržen v nejvýhodnější možné provozní vazbě na školu a pozemek - prostorově uzavírá pomyslnou „U“ kompozici budov na pozemku a odděluje vstupní předprostor od školní zahrady. Novostavba se nesnaží výtvarně se výrazu původní budovy přiblížit, vnímá ji spolu s celým školním pozemkem jako kontext.

Jednoduchost a účelnost jsou hlavními motivy architektonického návrhu. Prosté kubické tvary dostavby, jednoduchá kompozice fasád a použití přírodních materiálů charakterizují architekturu dostavby, která vhodným způsobem doplňuje historickou budovu školy.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít