ZOO PRAHA – REKONSTRUKCE PAVILONU VELKÝCH SAVCŮ, AMAZONIA

Objednatel
ZOO Praha
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace stavby
Realizace projektu
2013
Realizované činnosti
Soutěžní návrh
Náklady stavby

Záměrem autorského návrhu rekonstrukce dnešního pavilonu velkých savců bylo předložit takový návrh, který splňuje maximum požadavků budoucího uživatele pavilonu a bude pro něj představovat reálný, tzn. v daném finančním limitu realizovatelný, projekt, který vytvoří optimální podmínky pro chované živočichy.

Prvním aspektem návrhu je urbanistické řešení nového pavilonu Amazonie, čímž se rozumí jeho začlenění do stávající struktury návštěvnických a obslužných tras pražské ZOO. Dalším aspektem je charakter a míra proměny architektonického vyznění pavilonu. Jako neméně důležitá byla vnímána otázka týkající se převážně interiéru rekonstruovaných pavilonů, tzn. podoba samotné expozice Amazonie. Funkční uspořádání nových expozic v pavilonu Amazonie odpovídá požadavkům snadné obsluhy, hospodárného low-cost provozu budovy, principům trvalé udržitelnosti a energetické úspornosti.

Skrýt
Informace Další Předchozí Zavřít