Architektura a projektování

Architekturu vnímáme jako živoucí, progresivní, neustále se měnící a vyvíjející obor, který společnosti přináší nejen plně funkční a komfortní stavby, ale také moderní a originální řešení.


Architekturu vnímáme jako živoucí, progresivní, neustále se měnící a vyvíjející obor, který společnosti přináší nejen plně funkční a komfortní stavby, ale také moderní a originální řešení.

Při navrhování staveb spolupracujeme také s odbornými konzultanty z nejrůznějších oborů – s vědci, výtvarnými umělci, grafiky, sociology, lékaři, historiky, kritiky architektury a výtvarného umění. Při práci využíváme také zkušenosti načerpané ze spolupráce s uznávanými evropskými architektonickými kancelářemi a renomovanými architekty, jako jsou například Office for Metropolitan Architecture, Heinrich Böll, Massimiliano Fuksas Architetto, Studio Capelli Architettura, Benoy apod.

Zaměření společnosti:

 • Objekty veřejného zájmu
 • Zdravotnické stavby
 • Obchodní centra
 • Administrativní budovy
 • Rezidenční stavby
 • Logistika a průmysl
 • Dopravní stavby

KLÍČOVÉ ČINNOSTI:

Urbanistické koncepty

 • vyhotovení územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro sídelní útvary a velké územní celky, popřípadě jejich části a zóny

Architektonické studie

 • příprava a návrh územních celků a útvarů, resp. jednotlivých objektů
 • grafické prezentace projektů včetně vyhotovení 3d modelů staveb

Všechny stupně projektové dokumentace s možností realizace

 • příprava zakázky (zajištění veškerých nezbytných podkladů, průzkumů, zaměření, posudků, stanovisek a studií pro rozhodování o technických a ekonomických možnostech řešení projektu)
 • dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení, pro výběr dodavatele, pro provedení stavby, dokumentace pro prodej apod.
 • inženýrská činnost (zajištění potřebných stanovisek a rozhodnutí)
 • spolupráce při realizaci stavby (autorské dozory, technické dozory, zpracování projektové dokumentace klientských změn, změny stavby před dokončením a skutečného provedení)
 • možnost zajištění realizace pozemních, inženýrských a technologických staveb a objektů se standardními i speciálními požadavky

Další aktivity

 • zpracování provozních studií
 • interiéry (příprava, návrh, projektování a zajišťování realizace interiérů budov, výstavnických a scénických staveb)
 • spolupráce při uvedení stavby do provozu (technická a konzultační podpora stavebníka, u náročných staveb, zpracování dokumentace uvedení stavby do provozu)
 • vypracování provozních řádů a manuálů (zajištění dokumentace pro provozování staveb v oblasti stavební části, technologické části, požárního zabezpečení apod.
 • poradenská a oponentní činnost