Projektové řízení a odborné poradenství

Služby projektového řízení, které pro investory zajišťujeme, zahrnují celý soubor činností souvisejících s organizací, koordinací a řízením projektu ve všech jeho fázích jako je jeho příprava, realizace, uvedení do provozu i užívání dokončeného projektu.


Projekty jsou stále složitější a požadavky uživatelů i nároky na investory při přípravě a realizaci projektů stoupají. Legislativní prostředí a ekonomické podmínky se neustále mění. Společnost OBERMEYER HELIKA může díky svým odborným znalostem a bohatým zkušenostem klientům nabídnout komplexní služby projektového řízení. Ty zahrnují celý soubor činností souvisejících s organizací, koordinací a řízením projektu ve všech jeho fázích včetně zajištění i řízení projektů dle smluvních podmínek FIDIC.

KLÍČOVÉ ČINNOSTI:

Projektový management

 • Nastavení parametrů a cílů projektu (kvalita, náklady, čas) a jejich kontrola
 • Organizace výběru účastníků projektu
 • Organizace projektu, nastavení komunikačních a informačních toků
 • Zpracování srovnávacích analýz a příprava podkladů pro rozhodování
 • Řízení změn a rizik
 • Dokumentace projektu, reporting, ukončení projektu a Lessons Learned

Management nákladů

 • Prověření realizovatelnosti investičního záměru
 • Odhady a propočty nákladů, sestavení rozpočtu projektu
 • Kontrola nákladů a vedení projektového účetnictví
 • Value management a value engineering ve všech fázích projektu
 • Vyhodnocování rizik souvisejících se změnami – návrhy opatření

Monitoring a supervize projektů

 • Nezávislý dohled a kontrola – dohled nad průběhem projektů nastavený v potřebném rozsahu a intenzitě
 • Bankovní kontrola – bank monitoring

Development management

 • Rozvoj nemovitostí a pozemků od předběžných studií proveditelnosti až po projekt připravený pro trh
 • Analýzy trhu a lokality, studie proveditelnosti, revitalizace a optimalizace existujícího stavu, podpora při vyhledávání investorů a provozovatelů

Odborné posouzení budov

 • Technická due diligence
 • Technická inspekce
 • Energetický audit

Řízení výstavby

 • Zajištění flexibilních dodávek pro stavbu s optimálními finančními náklady, záruka transparentnosti těchto nákladů a často značné míry úspor v době realizace

Technický dozor investora

 • Kontrola postupu a kvality prací v souladu s projektovou dokumentací, kontrola správnosti vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků

Dodavatelská činnost

Koordinátor BOZP

Fit-out management

 • Řízení úprav nájemních prostor – space planning dle představ nájemce, nastavení budgetu, sestavení harmonogramu, definice kvalitativních standardů, příprava či kontrola projektové dokumentace, zajištění či podpora při vyřizování úředních povolení, zastoupení klienta při přejímání díla a prostor apod.

Odborné poradenství

 • Komplexní odborné a nezávislé poradenství při realizaci projektů, pomoc při provedení stude proveditelnosti (feasibility study), nezávislá kontrola a dohled nad projektem

Hodnocení a certifikace budov

 • Služby v certifikačních systémech LEED a BREEAM s užší specializací na systém BREEAM