Technická zařízení budov a energeticky úsporné stavby

Díky využití moderních softwarových a projekčních nástrojů nacházíme cesty, jak minimalizovat energetickou náročnost provozu. Kdykoliv je to možné, navrhujeme úsporné technologie.


KLÍČOVÉ ČINNOSTI:

Vytápění, větrání a klimatizace

 • Teplovodní a parní kotelny, přenos tepla a výměníkové stanice, návrhy kotelen spalujících biomasu, dřevěné pelety a štěpky, včetně systémů založených na obnovitelných zdrojích tepla jako jsou tepelná čerpadla a solární technologie
 • Chladicí systémy od návrhu malých místních chladicích zařízení po centralizované chladicí zařízení a rozvody v moderních i historických kancelářských budovách, hotelech, zdravotnických a komerčních zařízeních
 • Návrhy absorpčních chladičů a intenzivních chladicích systémů pro IT technologie

Systémy dešťové a odpadní vody

 • Konstrukční řešení pro jednoduché instalace i pro moderní technologie, včetně systémů čištění vody například v bazénech

Zdravotně technické instalace

 • Návrhy infrastruktury pro použití technických plynů k lékařským účelům v laboratořích a nemocnicích i v různých technických systémech

Silno a slaboproudé rozvody

 • Pro napětí v úrovních až 3 kV
 • Zapojení osvětlovacích systémů, vč. technologie EIB, řízení radiofrekvencí, technologie DALI atd.
 • Zapojení průmyslových budov a veřejných zařízení, zdravotnických zařízení, sportovních areálů a obchodních center
 • Zemnění a systémy ochrany staveb před bleskem, posouzení analýzy rizik podle ČSN EN 62305 a stanovení dostatečné odstupové vzdálenosti
 • UPS zdroje, dieselové generátory

Systémy měření a regulace

 • Inovační koncepty měřících a kontrolních systémů nebo inteligentní řízení budov

Návrhy FVE

Systémy řízení prostředí

 • Od návrhu jednoduchých větracích systémů přes ventilační a klimatizační techniku pro retailové, komerční a rezidenční projekty, výrobní prostory i nemocniční zařízení k větrání operačních sálů a systémů pro udržování sterility místnosti (RRK)

Protipožární řešení, samočinné hasicí systémy

 • Příprava koncepcí pro odvod kouře a tepla při požáru, návrhy požární ochrany, automatických hasicích zařízení a protipožárních systémů novostaveb i rekonstruovaných budov

Odborné technické posudky

Monitoring a supervize projektů

NAŠE KOMPETENCE:

 • K jednotlivým složkám technické infrastruktury objektu přistupujeme jako k součástem jediného systému, a proto jsme schopni identifikovat příležitosti k synergiím – odpadní produkty jednoho procesu mohou být v jiném procesu efektivně využity.
 • V našich návrzích uplatňujeme systémy pasivního chlazení, recyklace odpadní vody, zařízení kombinované výroby tepla a elektřiny i inteligentní systémy řízení
 • Snížíme energetickou náročnost nových i rekonstruovaných objektů a zlepšíme jejich vliv na životní prostředí
 • Poradíme s orientací a tvarem staveb
 • Zvážíme energii vtělenou do stavebních materiálů
 • Optimalizujeme využití přírodních zdrojů a začleníme obnovitelné zdroje energie, pokud je to možné

Energeticky úsporné stavby

Environmentálně odpovědný přístup k projektování, který zastáváme a prosazujeme, se odráží v návrzích energeticky efektivních budov bez ohledu na to, zda se jedná o novostavbu či rekonstruovaný objekt. Energetickou charakteristiku stavby ovlivňuje její hmotové řešení, volba konstrukčních materiálů, kvalita provedení detailů i návrh systémů technické infrastruktury. My v projektu obsáhneme všechny tyto složky a v průběhu zpracování návrhu je s uplatněním metody BIM optimalizujeme tak, aby tvořily maximálně efektivní celek. Proto naše projekty splňují nejpřísnější nároky na energetickou úspornost a šetrnost k životnímu prostředí. V průběhu projektování jsme na informačním modelu budovy schopní provádět analýzy a simulace a ověřovat tak správnost navržených řešení. Minimalizace energetických nároků a jiných zdrojů potřebných při provozu budovy se přirozeně promítá do úspory nákladů spojených s užíváním stavby na straně investora a budoucích uživatelů. I to je důvod, proč jsou naše projekty na trhu s nemovitostmi atraktivními.

Zodpovědný přístup k životnímu prostředí stále více zasahuje i do oblasti projektů a výstavby budov. Současně s ním roste poptávka po jejich energetické a environmentální certifikaci. Skupina Obermeyer zajišťuje služby v certifikačních systémech LEED a BREEAM s užší specializací na systém BREEAM, který je pro oblast Evropy dominantní.