Naše služby

Projektování

Projekční a stavebně poradenská kancelář
jsme jedni z největších a nejstabilnějších u nás (nebo v České republice)
Komplexní dodavatel
zajišťujeme vše v rámci přípravy, projednávání a realizace staveb
Certifikace
jsme držiteli všech požadovaných autorizací, certifikátů kvality a osvědčení
Zázemí
poskytujeme oporu nadnárodní společnosti s více než stovkou stálých lokálních zaměstnanců
Specializace
jsme partneři pro složité, velké a technicky náročné projekty
Zkušenosti
30 let na českém trhu, lídr trojrozměrného projektování 3D a modelování staveb systémem BIM

Klíčové činnosti

příprava zakázky zahrnující zajištění veškerých nezbytných podkladů, průzkumů, zaměření, posudků, stanovisek a studií pro rozhodování o technických a ekonomických možnostech řešení projektu
vyhotovení dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení, pro výběr dodavatele, pro provedení stavby, dokumentace pro prodej apod.
inženýrská činnost včetně zajištění potřebných stanovisek a rozhodnutí všech dotčených stran
spolupráce při realizaci stavby obsahující autorské dozory, technické dozory, zpracování projektové dokumentace klientských změn, změny stavby před dokončením a skutečného provedení
možnost zajištění realizace pozemních, inženýrských a technologických staveb a objektů se standardními i speciálními požadavky

Další aktivity

zpracování provozních studií
řešení interiéru včetně přípravy návrhu, projektování a zajišťování realizace interiérů budov, výstavnických a scénických staveb
spolupráce při uvedení stavby do provozu představující technickou a konzultační podporu stavebníka, u náročných staveb, zpracování dokumentace uvedení stavby do provozu
vypracování provozních řádů a manuálů a také zajištění dokumentace pro provozování staveb v oblasti stavební části, technologické části, požárního zabezpečení apod.
poradenská a oponentní činnost

KONTAKTUJTE NÁS

OBERMEYER HELIKA a.s.

ISO
Máme certifikaci ČSN EN ISO 9001:2009 - Systém řízení kvality, ČSN EN ISO 14001:2005 - Systém environmentálního managementu a ČSN OHSAS 18001:2008 - Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jsme členy ČKAIT, czBIM a CACE.
© 2023 OBERMEYER Helika | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram