Naše služby

Statika a inženýrské konstrukce

široké portfolio služeb v oblasti dopravních staveb, mostních a inženýrských konstrukcí a statiky konstrukcí pozemních staveb

Klíčové činnosti

projekty mostních a inženýrských konstrukcí
statika pozemních staveb
inženýrská činnost
poradenská a oponentní činnost
zhodnocení stavu konstrukcí pro due diligence
studie proveditelnosti

Zajistíme

vedení a koordinaci projektových prací
vypracování koordinačních situací stavby
přípravu zakázky včetně zajištění všech nezbytných podkladů, průzkumů, zaměření, posudků, stanovisek a studií pro rozhodování o technických a ekonomických možnostech řešení projektu
vypracování projektové dokumentace v souladu s platnými vyhláškami a normativy – studie proveditelnosti, vyhledávací studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele, realizační dokumentace stavby, dokumentace skutečného provedení stavby určené ke kolaudaci, či pro uživatele
konzultační činnost při zadávání poptávek a vyhodnocování nabídek
spolupráci při realizaci stavby, zajistíme technické i autorské dozory
spolupráci při uvedení stavby do provozu, poradenskou a oponentní činnost
statické a dynamické analýzy silničních a železničních mostů, lávek pro pěší, kompozitních a speciálních konstrukcí, opěrných a protihlukových zdí
hlavní, běžné a mimořádné prohlídky mostů, zpracujeme mostní listy
projekty rekonstrukce mostů, včetně výpočtů zatížitelnosti, sanačních opatření a návrhu mostního provizoria
poradenskou a oponentní činnost s využitím dlouholetých zahraničních zkušeností

KONTAKTUJTE NÁS

OBERMEYER HELIKA a.s.

© 2024 OBERMEYER Helika | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram