Stali jsme se generálním projektantem a architektem rozšíření obchodního centra Galerie Teplice

Publikováno 29. 4. 2024

Projekční a stavebně-poradenská kancelář OBERMEYER HELIKA se ujala role generálního projektanta a architekta při rozšíření a přístavbě obchodního centra Galerie Teplice. Realizace projektu je plánována v třetím čtvrtletí 2024. Po dokončení nabídne Galerie Teplice svým návštěvníkům ještě širší spektrum obchodů, služeb a zábavy v moderním a atraktivním prostředí. Investorem projektu je společnost DANDREET a.s.

Rozšíření obchodního centra Galerie Teplice je navrženo do prostoru volného prostranství v jihovýchodním rohu objektu. Přístavba plně respektuje stávající strukturu centra a urbanistickou koncepci lázeňské městské zástavby. „Naším cílem bylo citlivě navázat na současnou architekturu Galerie Teplice a zároveň vytvořit nový výrazný prvek, který oživí jihovýchodní nároží objektu. Použitím inovativních materiálů a hrou s geometrickými tvary jsme dosáhli dynamického a atraktivního vzhledu přístavby,“ uvedl hlavní inženýr projektu Roman Smida z OBERMEYER HELIKA.

Přístavba s novým vstupem dotvoří jihovýchodní nároží centra

Přístavba obchodního centra navazuje na původní architektonický koncept střídání horizontálních pruhů, avšak využívá odlišné materiály. Dominantním prvkem se stává nejen nově vytvořené nároží budovy, ale také nový vstup do obchodní části. Fasáda nad hlavním vstupem pracuje s geometrickým tvarem trojúhelníku. Ačkoliv se jedná o plochou fasádu, různý odstín a kvalita povrchu jednotlivých trojúhelníkových ploch vytváří plastický dojem. Jako materiál je použit vysokotlaký laminát zlatavé barvy.

V přízemní části je navrženo prosklené průčelí, které plynule navazuje na stávající prosklenou fasádu centra, a vytváří tak jednotnou základnu pro různé typy obkladových materiálů použitých na objektu.

Rozmanité fasádní prvky s měnícími se barevnými odstíny

Architektura přístavby navazuje na stávající blokovou strukturu, která střídá různé fasádní materiály a vytváří tak efekt uliční zástavby. Stávající plochy oranžových, hnědých a šedých obkladů se střídají s pruhy bílé omítky doplněné popínavou zelení.

„Dominantní prvek nároží ze severní strany přenášíme i do nového jihovýchodního rohu přístavby v podobě jednolité hmoty kvádru. Tento je opláštěn hliníkovými kazetami s různým naklopením povrchu. Střídáním orientace a naklopení kazet tak dochází k rozmanitým odleskům fasády a střídání barevných odstínů. Navržená fasáda tak má vícero tváří. Změnou vzhledu reaguje na počasí, denní dobu i úhel pohledu. Formáty kazet jsou oproti formátům použitým na stávajících fasádách větší a odpovídají měřítku nárožní hmoty,“ vysvětluje architektonický záměr Fionn Curran z OBERMEYER HELIKA.

Součástí projektu je i úprava stávajícího severního vstupu z náměstí Svobody. Zde dojde k instalaci nových karuselových dveří, které nahradí stávající zádveří s posuvnými dveřmi.

V prvním podzemním podlaží bude prodloužena nynější pasáž a vytvořeno několik nových obchodních jednotek. V prvním a druhém nadzemním podlaží nabídne přístavba rozšíření pronajímatelných obchodních ploch.

Tisková zpráva ke stažení

Přístavba Galerie Teplice nároží
Přístavba Galerie Teplice nároží
Přístavba Galerie Teplice

KONTAKTUJTE NÁS

OBERMEYER HELIKA a.s.

© 2024 OBERMEYER Helika | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram