NEMOCNICE PELHŘIMOV

Nový pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení
Objednatel
Kraj Vysočina
Lokalita
areál Nemocnice Pelhřimov
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace projektu
2019 – 2022
Realizace stavby
2020 – 2022
Realizované činnosti

projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP)
projektová dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr
inženýrská činnost
autorský dozor

Projekt v číslech

2.200 m² zastavěná plocha
40.000 m³ obestavěný prostor
8.300 m² užitkové plochy

Interiér nemocnice Pelhřimov nový pavilon
BIM
Popis projektu

Architektonicky atraktivní pětipodlažní budova poskytne zázemí pro dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické oddělení. Díky propojení novostavby s klíčovými provozy nemocnice pomocí tří nadzemních spojovacích krčků dojde ke zvýšení efektivity fungování nemocnice jako celku jako je například snazší dostupnost centrálních operačních sálů nebo možnost rychlejšího řešení akutních stavů vyžadujících mezioborovou spolupráci.

 

OBERMEYER HELIKA, která v projektu vystupuje jako komplexní dodavatel projekčních prací včetně návrhu architektury, statiky i TZB, projektovala stavbu v pasivním standardu. Z hlediska budoucího provozu budovy to přináší zcela minimální energetickou náročnost a velmi příjemné vnitřní prostředí. Návrh byl projektován 3D technologií BIM (Building Information Modelling), která velice zefektivňuje nejenom proces výstavby, ale také veškerou budoucí správu budovy.

 

Projekt nového pavilonu počítá s umístěním urologické a neurologické ambulance včetně hlavního vstupu v prvním nadzemním patře, ve vyšších patrech by měly najít zázemí dětské oddělení vč. lůžkového oddělení pro větší děti, kojence i batolata, porodnice, neurologická lůžková jednotka, v posledních patrech pak ambulance gynekologie vč. jejího lůžkového oddělení a oddělení šestinedělí. V nejnižším jediném podzemním patře je počítáno se stáním a manipulačním prostorem pro transportní sanitky.

 

Tvar objektu byl proto navržen v minimalistické formě kvádru na sloupové podnoži, která je z části skryta zapuštěním do strmého svahu. Tím vzniká, při příchodu od hlavního vjezdu do areálu, dojem levitující hmoty, umocněn navíc vhodně zvolenou, plně prosklenou fasádou prvního, vstupního podlaží. Základní tvar kvádru je v místě zvlněného bočního svahu rozšířen na výšku tří podlaží čímž podporuje vnímání domu, který přirozeně vrůstá do země. Hmota je doplněna o prosklené mosty propojující nový pavilon se sousedními objekty. Při hledání motivu výtvarného ztvárnění objektu se autoři inspirovali skalnatým svahem, z něhož vyrůstá nový pavilon a promítli ho do abstraktních motivů lomených čar propsaných do fasádního obkladu s dvojí hrubostí povrchu. Výraz fasády se tak pod dopadem slunečních paprsků proměňuje, jak z různých úhlů pohledu, tak také dle denní doby.

 

KONTAKTUJTE NÁS

OBERMEYER HELIKA a.s.

© 2023 OBERMEYER Helika | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram