ŠKODA AUTO SVAŘOVNA KVASINY

Svařovna M a rozšíření III a K1K
Objednatel
Škoda Auto, a.s.
Lokalita
Kvasiny
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace projektu
2012 – 2022
Realizace stavby
2013 – 2023
Realizované činnosti

dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení
dokumentace pro provádění stavby
dokumentace pro výběr zhotovitele
dokumentace pro změnu stavby před dokončením
autorský dozor

Projekt v číslech

49 450 m² zastavěná plocha
892 400 m³ obestavěný prostor
823 m chodníky, 26 186 m² pojízdné komunikace a parkovací plochy

Popis projektu

Na rozšíření výrobní haly (svařovny) a logistické haly jsme pracovali od roku 2012 ve třech fázích. Rozšířením svařovny se navýšila kapacita a zvětšila rozmanitost vyráběných modelů. Dále proběhla změna 3. nadzemního podlaží na školící prostory,  přibyl prostor pro zázemí zaměstnanců, jako jsou šatny s hygienickým zázemím, kanceláře provozu svařovny a logistiky, dispečink výroby, provoz pracovního lékařství a mzdová účtárna.

Architektura objektu je účelová, technicistního charakteru, tvarově i materiálově navazuje na stávající haly. Dispoziční řešení objektu vychází zejména z prostorových požadavků technologů a logistiků. Povrchové úpravy stavby a členění ploch navazují na standard dosaženého stupně firemního image. Součástí výstavby nové svařovny jsou komunikace umístěné kolem volných fasád nového objektu, na ně navazující chodníky a protihlukové stěny směrem k zastavěné části obce.

 

KONTAKTUJTE NÁS

OBERMEYER HELIKA a.s.

© 2024 OBERMEYER Helika | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram