TECHNOLOGICKÝ PARK DRONET – TECHTOWER

Přestavba nemovité kulturní památky
Objednatel
Odbor investic Magistrátu města Plzně
Lokalita
Plzeň
Architekt
Akad. arch. Milan Varvařovský, MgA. Tereza Vojtěšková (Vojtěšek architekti)
Generální projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizace projektu
2017 – 2022
Realizace stavby
2019 – 2022
Realizované činnosti

dokumentace pro stavební povolení administrativní vily
dokumentace pro změnu stavby před dokončením hlavní budovy (Ležácké sklepy Světovar)
dokumentace pro provedení obou staveb včetně všech inženýrských činností
autorský dozor

Projekt v číslech

540 mil. Kč náklady stavby
59 000 m³ obestavěný prostor
500 m² (vila), 5046 m² (Ležácké sklepy) zastavěná plocha

Popis projektu

Přestavba nemovité kulturní památky bývalého Českého pivovaru Světovar v Plzni. Jedná se o jeden z nejstarších železobetonových skeletů, který bude plně rekonstruován. Zrekonstruovaná budova bude sloužit jako Technologický park Dronet, který si klade za cíl přilákat do Plzně společnosti podnikající v oblasti mj. vývoje a výroby dronů a vývoje softwarových aplikací spojených nejen s využíváním dronů v praxi. Součástí projektu je i testovací vodní nádrž s hloubkou 10 m a rekonstrukce Administrativní vily. Zaměřili jsme se také na obnovu doplňkového objektu bývalého pivovaru, který bude nově využit na kanceláře, sklady a zázemí pro zaměstnance. Nabídne prostor také dětské skupině až pro 24 dětí, či eventuálně mateřské škole.

KONTAKTUJTE NÁS

OBERMEYER HELIKA a.s.

ISO
Máme certifikaci ČSN EN ISO 9001:2009 - Systém řízení kvality, ČSN EN ISO 14001:2005 - Systém environmentálního managementu a ČSN OHSAS 18001:2008 - Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jsme členy ČKAIT, czBIM a CACE.
© 2023 OBERMEYER Helika | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram