Nový parkovací dům v Praze na Černém Mostě zahájil svůj provoz

Publikováno 2. 12. 2021

V pozici generálního projektanta a autorského dozoru úspěšně završili svoji činnost na veřejně prospěšné stavbě parkovacího domu P+R v Praze na Černém Mostě. Čtyřpodlažní parkovací dům v Chlumecké ulici, nabídne až 886 parkovacích stání, to včetně 89 stání pro vozidla na LPG/CNG. Jsou zde také dobíjecí stanice pro elektromobily, stání pro motocyklisty a stojany pro kola. Parkovací dům doplnil celoměstský systém P+R a zmírní nedostatek parkovacích míst v této lokalitě. Investorem projektu je Magistrát hl. města Prahy – Odbor investiční, výše investice činí 525 mil. Kč bez DPH.

Ing. Jiří. Strašil, vedoucí projektu z Obermeyer Helika hovoří o detailech průběhu prací: „Stavba se nachází v dopravně obtížné lokalitě. Pozemek je obklopen ze všech čtyř stran rušnými silničními komunikacemi. Řešili jsme tak náročné přeložky inženýrských sítí, například vysokotlakého plynovodu a vodovodního přivaděče, a napojení na infrastrukturu města. Součástí projektu bylo i rozšíření tří křižovatek a jejich doplnění o semafory. Pro hladkou a bezproblémovou realizaci jsme proto vytvořili speciální harmonogram prací, který zohledňoval požadavky vycházející od investora, zhotovitele, dotčených úřadů i místních obchodních domů.“

Parkovací dům umožní parkování pro 886 vozů. Díky otevřené konstrukci bylo možné vyčlenit 89 míst pro vozy s CNG/LPG. Budoucí uživatelé zde najdou 8 nabíjecích stanic pro elektromobily, parkovací místa pro motocyklisty a 38 uzamykatelných stojanů pro kola.

„Ve svých projektech dbáme též na dodržování zásad přístupu pro imobilní osoby. Celý objekt je pro ně komfortně dosažitelný, stání jsou široká a pohodlná podle novější normy, která počítá i s vozy SUV. Navíc je zde vyhrazeno 22 míst pro handicapované a 22 stání pro rodinné vozy. Věřím, že budoucí uživatelé ocení přímé napojení na metro, které je dostupné přes nová schodiště a rampy,“ zmiňuje Ing. Jiří Strašil. „Při vytváření projektu jsme důsledně dbali na budoucí úsporu energií, budova tak splňuje ekologické standardy EU. Díky otevřenému konceptu a volné fasádě z lamel došlo k úspoře potrubí a strojního zařízení VZT a tím snížení energetické náročnosti objektu. Náročnou a drahou vzduchotechniku jsme díky promyšlenému projektu nevedli plošně, nýbrž jen bodově v určitých částech budovy. Také čidla osvětlení jsou využívána pro jednotlivé poloviny pater. Celý objekt je ovládaný moderním systémem měření a regulace, který hlídá spotřebu energií v objektu a také zapíná vzduchotechniku, pokud stupeň CO2 překročí přijatelnou hladinu,“ doplňuje detaily projektu Ing. Jiří Strašil z Obermeyer Helika.

Celá tisková zpráva

KONTAKTUJTE NÁS

OBERMEYER HELIKA a.s.

© 2024 OBERMEYER Helika | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram