Dokončený projekt nového pavilonu nemocnice Pelhřimov je v pasivním standardu

Publikováno 19. 7. 2023

Nemocnice Pelhřimov letos významně rozšiřuje kapacity svých zdravotnických služeb, a to díky nově vybudovanému pavilonu. Tento významný projekt, který financoval Kraj Vysočina jako objednavatel a hlavní investor, vyžadoval investici ve výši 592 milionů Kč bez DPH. Za architekturou, projekčními pracemi, statickými a technologickými řešeními TZB stojí renomovaná projekční a stavebně-poradenská společnost Obermeyer Helika a.s. Podařilo se jí v daném termínu splnit náročný úkol – navrhnout a realizovat nový nemocniční pavilon v pasivním standardu, při dosažení maximální energetické soběstačnosti budovy a splnění všech nároků na moderní zdravotnickou budovu.

Ing. Jiří Houda, hlavní inženýr projektu ze společnosti OBERMEYER HELIKA, který se od samého začátku podílel na projektu nového pavilonu, uvádí: „Stavba nemocnice v pasivním standardu přináší určitou složitost z důvodu specifických požadavků na zdravotnický provoz a hygienu prostředí. Do projektu nemocničního pavilonu bylo nutné integrovat různorodé technické vybavení tak, aby splňovalo parametry dané provozem a zároveň bylo energeticky efektivní. Lze říci, že šlo o náročný proces, který vyžadoval pečlivé plánování, úzkou spolupráci profesních specialistů a dodržování přísných normativních požadavků. Vidíme, že překonání těchto výzev se vyplatilo. Přinese dlouhodobé výhody a přispěje k udržitelnosti a efektivitě zdravotnického zařízení.“

Nový pavilon, který byl navržen pomocí BIM technologie, je zajímavý především tím, že se jedná o veřejnou zdravotnickou stavbu postavenou v pasivním standardu. „Energetická nenáročnost budov je dnes již standardem, obzvlášť u stavby, která bude fungovat desítky let,“ upozorňuje Ing. Jiří Houda a dodává: „Je nutné si uvědomit, že například oproti bytovým domům, má nemocnice své specifické požadavky na provoz a hygienu prostředí, které vyžadují rozsáhlé technické vybavení. Dosáhnout i přes tyto nároky energetické rovnováhy bylo pro nás zajímavou výzvou. Během plánování jsme konzultovali navrhovaná řešení s lékaři a jejich náměty jsme zapracovali do finální podoby. Výsledkem je budova, která nejenže odpovídá požadavkům na moderní zdravotnickou stavbu, ale také plně vyhovuje potřebám lékařů, zdravotnického personálu a pacientů.“ 

Ředitel Nemocnice Pelhřimov Ing. Jan Mlčák, MBA komentuje několikaletou spolupráci týmu odborníků z Nemocnice Pelhřimov s projektanty a architekty Obermeyer Helika: „Vzájemná kooperace byla velmi přínosná. Výsledkem je tak moderní pavilon, který díky propojení tří nadzemních spojovacích mostů s klíčovými provozy nemocnice přispívá k efektivnímu fungování zdravotnického zařízení jako celku. Tyto spojovací prvky významně zjednodušují provozní vazby mezi sousedními lůžkovými pavilony a pavilonem akutní medicíny, což umožňuje rychlejší a efektivnější komunikaci a spolupráci napříč různými odděleními. Nadzemní mosty rovněž přispějí ke zvýšení komfortu pacientů a personálu a také k vyšší efektivitě a optimalizaci lékařské péče.“

Nový pětipodlažní, architektonicky atraktivní pavilon poskytne moderní zázemí pro dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické oddělení. Prostory pavilonu jsou navrženy speciálně tak, aby poskytovaly pacientům a jejich rodinám větší komfort. Moderní pokoje jsou vybaveny veškerým potřebným zařízením a vytvářejí příjemné a klidné prostředí pro rychlé uzdravení. Pavilon péče o rodinu podporuje spolupráci a výměnu zkušeností mezi různými odděleními a odborníky v nemocnici, což zlepší kvalitu péče a umožní implementaci nejnovějších postupů a léčebných metod. Tyto přínosy přispívají k posílení celé nemocnice, zlepšení zdravotní péče v regionu a zajištění lepšího komfortu a podpory pro pacienty a jejich rodiny.

Detailní informace:

Zastavěná plocha: 2 200 m2

Obestavěný prostor: 40 000 m3
Počet podlaží́: 5 podlaží, z toho 1 na střeše ustoupené technologické patro a 1 podzemní patro pro parkování

Užitná plocha: 8 300 m2, z toho 1. až 4. NP jako plnohodnotná nemocniční patra zaujímající plochu 5 600 m2

Místo stavby: areál Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 01, Pelhřimov

Zpracovatel investičního záměru: společnost LT Projekt

Architekt: Obermeyer Helika a.s., Ing. Josef Kříž

Generální projektant: Obermeyer Helika a.s. pro projekt zajišťovala projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení), projektovou dokumentaci pro provedení stavby včetně výkazu výměr, inženýrskou činnost a autorský dozor

Objednatel a hlavní investor stavby: Kraj Vysočina

Investice bez zdravotnické techniky: 592 mil. Kč bez DPH

Celá tisková zpráva zde

Foto: Michal Hurych

nemocnice Pelhřimov nový pavilon

KONTAKTUJTE NÁS

OBERMEYER HELIKA a.s.

© 2024 OBERMEYER Helika | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram