Výrazné projekty roku 2023 v krátkém videu.

Sledujte s námi některé z našich nejvýraznějších projektů roku 2023! 

Pavilon Péče o Rodinu, Nemocnice Pelhřimov: Budova v pasivním standardu, propojená s klíčovými provozy nemocnice pomocí tří nadzemních spojovacích krčků. 

Techtower Plzeň Světovar: Přestavba nemovité kulturní památky bývalého Českého pivovaru Světovar v Plzni. Jedná se o jeden z nejstarších železobetonových skeletů, který byl plně rekonstruován. 

Magnetická Rezonance v Pelhřimově: Navrhovanou přístavbou k hlavnímu pavilonu vznikne nové pracoviště zobrazovacích metod, využívající technologii magnetické rezonance o síle pole 1,5 Tesla. 

Rezidenční budovy Semerínka a Kolbenova Park: Novostavby rezidenčních budov. 

Administrativní budova Rustonka: Novostavba administrativního objektu s vysokou mírou flexibility pro budoucí nájemce. 

Pětipodlažní pavilon nemocnice Pelhřimov získal prestižní titul Stavba roku 2023. 

Porota ocenila velmi dobře promyšlený funkční provoz, profesionalitu tvůrců, prostorové řešení návrhu i snahu o výtvarný účinek orientačního systému novostavby.

„Velmi nás těší ocenění Stavba roku 2023 získané pro Pavilon péče o rodinu Nemocnice Pelhřimov. Díky výborné kooperaci s Krajem Vysočina, vedením Nemocnice Pelhřimov a dodavatelem stavby sdružením společností PKS stavby a Metrostav se podařilo realizovat projekt, který je velkým přínosem pro celý kraj,“ říká Jiří Fousek, generální ředitel Obermeyer Helika. „Je známo, že ve zdravotnickém sektoru existuje vysoká poptávka po nových stavebních projektech a rekonstrukcích u existujících nemocnic, klinik a zdravotnických zařízení, v praxi ovšem často narážíme na nejrůznější komplikace zpomalující tempo obnovy této zdravotnické infrastruktury. Je dobře, že i ve veřejné a státní správě se najdou lidé, kteří své projekty řeší koncepčně a systematicky. A právě výsledkem takového přístupu je projekt oceněného pavilonu Nemocnice Pelhřimov.“

Video z předávání ocenění.

Tisková zpráva k ocenění Stavba roku. 

O projektu:

Investice do zdravotnictví v kraji Vysočina, konkrétně vybudování nového nemocničního pavilonu v Nemocnici Pelhřimov zvýšilo kvalitu zdravotnických služeb poskytovaných v této významné regionální nemocnici. Nový pavilon – architektonicky atraktivní pětipodlažní budova – nyní poskytuje zázemí pro dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické oddělení.


V rámci dané investice byla vystavěna jak nová budova, tak i tři nadzemní spojovací krčky, které propojily novostavbu s klíčovými provozy nemocnice. Realizace tří spojovacích mostů významně zjednodušuje provozní vazby mezi sousedními pavilony. Dosáhlo se tak zvýšení efektivity fungování nemocnice jako celku.


Došlo ke zlepšení dostupnosti centrálních operačních sálů, což umožňuje rychlejší řešení akutních stavů vyžadujících mezioborovou spolupráci. Detailně bylo vyřešeno uspořádání jednotlivých oddělení, jejich návaznosti a koridory, s cílem dosáhnout co nejkratších přesunů pacientů. Současně však bylo nutné při pohybech pacientů brát ohled na případné nežádoucí kontakty mezi nimi tak, aby se maximálně eliminovala možnost přenosu infekčních nemocí.


Neocenitelnou přidanou hodnotou této stavby je napojení transportu produktů ze stravovacího pavilonu přímo do většiny lůžkových oddělení nemocnice. Důležitou funkcí budovy je také parkovací zázemí v podzemním podlaží, které slouží jak pro klienty nemocnice, tak i pro obslužná vozidla zdravotnického zařízení.

Stavba roku nový pavilon nemocnice Pelhřimov
Titul stavba roku 2023 pavilon nemocnice Pelhřimov

Nový pavilon v pasivním standardu, příjemné moderní prostředí pro pacienty i lékaře, spojovací mostky zjednodušující transport mezi jednotlivými pavilony.

Hlasujte s námi pro projekt Nemocnice Pelhřimov – cena veřejnosti Stavba roku 2023. Dejte prosím hlas stavbě č.54.


Hlasování bude otevřené do 23. listopadu 2023 do 24:00.

Nemocnice Pelhřimov nový pavilon

V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje, získal TechTower Plzeň Světovar cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za příkladnou rekonstrukci brownfieldu, zahrnující část bývalého pivovaru, na nejmodernější centrum výzkumných pracovišť.

Celý článek o oceněných stavbách. 

Přečtěte si o projektu v našich referencích nebo na stránkách soutěže.

Můžeme konstatovat, že založení brněnské kanceláře bylo správné rozhodnutí. Za dobu svého dvouletého působení na poli projekčně-poradenských kanceláří se brněnský ateliér rozrostl ze dvou zakládajících na současných dvanáct projektantů a architektů. Navíc se může pochlubit dokončením několika významných projektů v oblasti zdravotnictví. Díky úspěšným aktivitám na poli zdravotnických staveb se ateliér letos transformoval na samostatnou divizi, která bude moci lépe reagovat na potřeby klientů a zároveň může úzce spolupracovat jak s pražskou, tak s bratislavskou kanceláří.

Našim klientům přinášíme výhodu místního kontaktu v Brně a adekvátní reakční dobu přímo na místě stavby. Když se objeví nějaký problém, může naše rychlá reakce znamenat rozdíl mezi úspěchem a zpožděním projektu,“ komentuje Ing. Jiří Houda, ředitel brněnské divize Obermeyer Helika a dodává: „Navíc plánujeme poskytovat autorské a technické dozory v regionu, což je další přidaná hodnota našeho brněnského týmu. Velkou výhodu brněnské divize představuje také možnost operativního řešení kapacit potřebných pro velké projekty. To vše v rámci osvědčené týmové spolupráce mezi našimi kancelářemi a s využitím současných informačních a komunikačních technologií.“

K rozšíření ateliéru na samostatnou divizi se vyjádřil generální ředitel společnosti Obermeyer Helika, Jiří Fousek: „Brno má strategickou polohu, založení nové divize umožní společnosti efektivnější pokrytí místního trhu i sousedních regionů. Lokální kancelář se lépe přizpůsobí potřebám svých klientů a může jim poskytovat kvalitnější služby a efektivní podporu. Také máme lepší přístup k odborníkům, kteří sídlí v dané oblasti, a se kterými můžeme spolupracovat na projektech.“

V prvním roce svého působení tým zajišťoval optimální kapacity a s přispěním Ing. Jiřího Houdy úspěšně dokončil přestavbu Polikliniky v Lanškrouně. Byl to náročný projekt, který vyžadoval pečlivé plánování a provedení. Realizace se zdařila a Poliklinika v Lanškrouně nyní již druhým rokem slouží svým pacientům. Dalším úspěšně završeným projektem je nový Pavilon péče o rodinu v Nemocnici Pelhřimov. „Při této výstavbě hrála důležitou roli efektivní spolupráce mezi brněnskou divizí a pražskou kanceláří,“ zmiňuje Ing. Jiří Houda, ředitel brněnské divize Obermeyer Helika a dodává: „Díky geografické blízkosti k našim bratislavským kolegům se nám daří rozvíjet aktivity i na Slovensku. Naše projekční kancelář se specializuje na projektování zdravotnických staveb. A právě tato odbornost je klíčem k úspěšné spolupráci s bratislavskou pobočkou. V současné době také spolupracujeme s brněnskými ateliery na několika projektech v Brně.“

Pracovní styl, inovace a udržitelnost jsou klíčovými faktory, které přispívají k úspěchu naší divize. Členové našeho týmu mají bohaté zkušenosti se složitými technologickými stavbami. V našem rozrůstajícím se týmu je nyní dvanáct projektantů a architektů, spolu s námi sídlí i trojice statiků. Jejich odborné znalosti a dovednosti, které získali v průběhu let v různých fázích projekční přípravy a realizace staveb, jsou skutečně neocenitelné. Jsme hrdí na to, že můžeme spoléhat na takové odborníky ve svém týmu, kteří jsou schopni řešit i nejkomplexnější výzvy v oblasti projektování a stavby,“ hovoří o přednostech brněnské divize Obermeyer Helika její ředitel, Ing. Jiří Houda.

Celá tisková zpráva zde.

KONTAKTUJTE NÁS

OBERMEYER HELIKA a.s.

© 2024 OBERMEYER Helika | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram