Minulý týden se uskutečnil interní workshop BIM Tech Day, během nějž si dceřiné společnosti Obermeyer Helika vyměňovaly informace a zkušenosti. Akce byla zaměřena na sdílení standardů, inovací a best practices v oblasti Building Information Modeling (BIM).

Dvoudenní workshop tvořila analýza současného stavu z hlediska BIM a moderních technologií. Důležitou částí byla prezentace nejzajímavějších projektů společnosti, které demonstrovaly úspěšné příklady z praxe. Velký přínos měly diskuze, během nichž si účastníci vyměňovali zkušenosti a hledali možnosti pro zlepšení svých vlastních projektů a také probrali strategický rozvoj celé společnosti.

BIM Tech Day přinesl cenné znalosti a dovednosti, nastavil plán pro budoucnost a posílil spolupráci mezi jednotlivými dceřinými společnostmi Obermeyer Helika. Děkujeme všem zúčastněným včetně společnosti Casua a doufáme, že se podaří akci v budoucnu zopakovat.

Projekční a stavebně-poradenská kancelář OBERMEYER HELIKA se ujala role generálního projektanta a architekta při rozšíření a přístavbě obchodního centra Galerie Teplice. Realizace projektu je plánována v třetím čtvrtletí 2024. Po dokončení nabídne Galerie Teplice svým návštěvníkům ještě širší spektrum obchodů, služeb a zábavy v moderním a atraktivním prostředí. Investorem projektu je společnost DANDREET a.s.

Rozšíření obchodního centra Galerie Teplice je navrženo do prostoru volného prostranství v jihovýchodním rohu objektu. Přístavba plně respektuje stávající strukturu centra a urbanistickou koncepci lázeňské městské zástavby. „Naším cílem bylo citlivě navázat na současnou architekturu Galerie Teplice a zároveň vytvořit nový výrazný prvek, který oživí jihovýchodní nároží objektu. Použitím inovativních materiálů a hrou s geometrickými tvary jsme dosáhli dynamického a atraktivního vzhledu přístavby,“ uvedl hlavní inženýr projektu Roman Smida z OBERMEYER HELIKA.

Přístavba s novým vstupem dotvoří jihovýchodní nároží centra

Přístavba obchodního centra navazuje na původní architektonický koncept střídání horizontálních pruhů, avšak využívá odlišné materiály. Dominantním prvkem se stává nejen nově vytvořené nároží budovy, ale také nový vstup do obchodní části. Fasáda nad hlavním vstupem pracuje s geometrickým tvarem trojúhelníku. Ačkoliv se jedná o plochou fasádu, různý odstín a kvalita povrchu jednotlivých trojúhelníkových ploch vytváří plastický dojem. Jako materiál je použit vysokotlaký laminát zlatavé barvy.

V přízemní části je navrženo prosklené průčelí, které plynule navazuje na stávající prosklenou fasádu centra, a vytváří tak jednotnou základnu pro různé typy obkladových materiálů použitých na objektu.

Rozmanité fasádní prvky s měnícími se barevnými odstíny

Architektura přístavby navazuje na stávající blokovou strukturu, která střídá různé fasádní materiály a vytváří tak efekt uliční zástavby. Stávající plochy oranžových, hnědých a šedých obkladů se střídají s pruhy bílé omítky doplněné popínavou zelení.

„Dominantní prvek nároží ze severní strany přenášíme i do nového jihovýchodního rohu přístavby v podobě jednolité hmoty kvádru. Tento je opláštěn hliníkovými kazetami s různým naklopením povrchu. Střídáním orientace a naklopení kazet tak dochází k rozmanitým odleskům fasády a střídání barevných odstínů. Navržená fasáda tak má vícero tváří. Změnou vzhledu reaguje na počasí, denní dobu i úhel pohledu. Formáty kazet jsou oproti formátům použitým na stávajících fasádách větší a odpovídají měřítku nárožní hmoty,“ vysvětluje architektonický záměr Fionn Curran z OBERMEYER HELIKA.

Součástí projektu je i úprava stávajícího severního vstupu z náměstí Svobody. Zde dojde k instalaci nových karuselových dveří, které nahradí stávající zádveří s posuvnými dveřmi.

V prvním podzemním podlaží bude prodloužena nynější pasáž a vytvořeno několik nových obchodních jednotek. V prvním a druhém nadzemním podlaží nabídne přístavba rozšíření pronajímatelných obchodních ploch.

Tisková zpráva ke stažení

Přístavba Galerie Teplice nároží
Přístavba Galerie Teplice nároží

Proběhl další ročník největší konference v oblasti developerského trhu – SETKÁNÍ LÍDRŮ DEVELOPMENTU, který organizuje CEEC Research a jejímž jsme byli partnerem. Přinesl mnoho inspirace, nových poznatků a cenných diskuzí. Celá řada významných osobností se setkala v prostorách hlavního sálu České národní banky, aby diskutovali o aktuálních tématech jako je nástup nového stavebního zákona, tlak na ceny bydlení, investice do výstavby, hypotéky a podpora státu pro dostupnější bydlení. Tato konference se stala důležitým fórem pro přední odborníky z oblasti developerského trhu, kteří sdíleli své názory, zkušenosti a nejlepší postupy, které povedou k dalšímu rozvoji odvětví.

Diskuze na konferenci se soustředila na řadu klíčových témat, včetně potřeby nového stavebního zákona, strategií pro zvládnutí rostoucího tlaku na ceny bydlení a podpory státu pro dostupnější bydlení pro občany. Účastníci se zaměřili také na inovativní přístupy k financování výstavby a investic do developerských projektů v současném ekonomickém prostředí.

Přítomnost předních odborníků a klíčových osobností v odvětví poskytla účastníkům příležitost k budování sítě kontaktů a sdílení osvědčených postupů. Za nás se akce účastnili generální ředitel Jiří Fousek a vedoucí jednoho z ateliérů pozemní stavby Jan Korbut. Těšíme se na další setkání a pokračování v diskuzi o klíčových tématech ovlivňujících developerský trh v naší zemi. Sledujte naše webové stránky pro další aktualizace a informace o budoucích událostech.

Stavební úpravy víceúčelového obchodně–společenského Centra Černý Most v Praze 14 budou zahájeny v dubnu letošního roku. Stavební povolení získala plánovaná přestavba na základě dokumentace vyhotovené kanceláří Obermeyer Helika. Tato projekční a stavebně–poradenská kancelář vytvořila také dokumentace pro územní rozhodnutí a pro provedení stavby.

Danou dostavbou dojde v Centru Černý Most k významnému rozšíření obchodních ploch. Projekt realizovaný s důrazem na udržitelnost, přinese 32 nových obchodů a restaurací a 3 nové kinosály. Centrum Černý Most tak svým návštěvníkům poskytne větší prostor pro nákupy i služby, zábavu i oddech. Místo stávajícího food courtu vznikne nový koncept stravování Dining Plaza s unikátním designem a atmosférou a širokou nabídkou gastronomických služeb, včetně výrazného zvýšení podílu restaurací se servisem ke stolu. Součástí projektu je rovněž výstavba nových kinosálů pro náročné diváky. Ty budou následně provozovány renomovanou společností CineStar. Architektonické řešení je dílem londýnské společnosti Benoy.

Vedoucí projektového týmu Ing. Roman Smida z Obermeyer Helika hovoří o detailech projektu: „Velkou výzvou pro nás bylo navrhnout řešení, která na stávajícím půdorysu objektu umožní vybudovat zcela nové obchodní prostory. Jednalo se například o nástavbu nových kinosálů na úrovni stávajícího střešního parkoviště. Prostor pro další nové obchodní jednotky jsme získali vybouráním stávajícího stropu parkovacího domu. Řešili jsme také přestropení současného prostoru foodcourtu. Všechny tyto komplikované návrhy a změny bylo třeba přizpůsobit stávající nosné konstrukci objektu.“

Vedle komerčního aspektu se projekt zaměřuje i na zvýšení pohodlí návštěvníků centra, stejně jako na estetiku vnitřního prostředí. V interiéru budov zaujmou větší prostor plochy zeleně, jež nabídnou příjemná místa k odpočinku. Dominantním prvkem interiéru bude dřevo. Stavební úpravy budou probíhat za plného provozu obchodního centra, s cílem minimalizovat dopad na jeho zákazníky.

„S ohledem na principy udržitelnosti a závazek udržitelnosti Better Places společnosti Unibail-Rodamco-Westfield je i v tomto projektu samozřejmostí dodržení všech podmínek pro certifikaci BREEAM, kterou CČM aktuálně splňuje. Projekt počítá s využitím šedé vody, nízkouhlíkového betonu a recyklací stávajících konstrukcí,“ zmiňuje podstatné detaily projektu Ing. Jaroslav Němeček, vedoucí projektu ze společnosti Obermeyer Helika.

Plánované rozšíření přirozeně doplňuje dvě předchozí fáze výstavby, z nichž ta první byla zahájena v roce 2000. Tato třetí fáze bude dokončena na podzim 2025. Dojde tím de facto k dobudování celého Centra Černý Most, nepochybně jednoho z nejúspěšnějších obchodních center v České republice.

Tisková zpráva ke stažení.

Výrazné projekty roku 2023 v krátkém videu.

Sledujte s námi některé z našich nejvýraznějších projektů roku 2023! 

Pavilon Péče o Rodinu, Nemocnice Pelhřimov: Budova v pasivním standardu, propojená s klíčovými provozy nemocnice pomocí tří nadzemních spojovacích krčků. 

Techtower Plzeň Světovar: Přestavba nemovité kulturní památky bývalého Českého pivovaru Světovar v Plzni. Jedná se o jeden z nejstarších železobetonových skeletů, který byl plně rekonstruován. 

Magnetická Rezonance v Pelhřimově: Navrhovanou přístavbou k hlavnímu pavilonu vznikne nové pracoviště zobrazovacích metod, využívající technologii magnetické rezonance o síle pole 1,5 Tesla. 

Rezidenční budovy Semerínka a Kolbenova Park: Novostavby rezidenčních budov. 

Administrativní budova Rustonka: Novostavba administrativního objektu s vysokou mírou flexibility pro budoucí nájemce. 

Pětipodlažní pavilon nemocnice Pelhřimov získal prestižní titul Stavba roku 2023. 

Porota ocenila velmi dobře promyšlený funkční provoz, profesionalitu tvůrců, prostorové řešení návrhu i snahu o výtvarný účinek orientačního systému novostavby.

„Velmi nás těší ocenění Stavba roku 2023 získané pro Pavilon péče o rodinu Nemocnice Pelhřimov. Díky výborné kooperaci s Krajem Vysočina, vedením Nemocnice Pelhřimov a dodavatelem stavby sdružením společností PKS stavby a Metrostav se podařilo realizovat projekt, který je velkým přínosem pro celý kraj,“ říká Jiří Fousek, generální ředitel Obermeyer Helika. „Je známo, že ve zdravotnickém sektoru existuje vysoká poptávka po nových stavebních projektech a rekonstrukcích u existujících nemocnic, klinik a zdravotnických zařízení, v praxi ovšem často narážíme na nejrůznější komplikace zpomalující tempo obnovy této zdravotnické infrastruktury. Je dobře, že i ve veřejné a státní správě se najdou lidé, kteří své projekty řeší koncepčně a systematicky. A právě výsledkem takového přístupu je projekt oceněného pavilonu Nemocnice Pelhřimov.“

Video z předávání ocenění.

Tisková zpráva k ocenění Stavba roku. 

O projektu:

Investice do zdravotnictví v kraji Vysočina, konkrétně vybudování nového nemocničního pavilonu v Nemocnici Pelhřimov zvýšilo kvalitu zdravotnických služeb poskytovaných v této významné regionální nemocnici. Nový pavilon – architektonicky atraktivní pětipodlažní budova – nyní poskytuje zázemí pro dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické oddělení.


V rámci dané investice byla vystavěna jak nová budova, tak i tři nadzemní spojovací krčky, které propojily novostavbu s klíčovými provozy nemocnice. Realizace tří spojovacích mostů významně zjednodušuje provozní vazby mezi sousedními pavilony. Dosáhlo se tak zvýšení efektivity fungování nemocnice jako celku.


Došlo ke zlepšení dostupnosti centrálních operačních sálů, což umožňuje rychlejší řešení akutních stavů vyžadujících mezioborovou spolupráci. Detailně bylo vyřešeno uspořádání jednotlivých oddělení, jejich návaznosti a koridory, s cílem dosáhnout co nejkratších přesunů pacientů. Současně však bylo nutné při pohybech pacientů brát ohled na případné nežádoucí kontakty mezi nimi tak, aby se maximálně eliminovala možnost přenosu infekčních nemocí.


Neocenitelnou přidanou hodnotou této stavby je napojení transportu produktů ze stravovacího pavilonu přímo do většiny lůžkových oddělení nemocnice. Důležitou funkcí budovy je také parkovací zázemí v podzemním podlaží, které slouží jak pro klienty nemocnice, tak i pro obslužná vozidla zdravotnického zařízení.

Stavba roku nový pavilon nemocnice Pelhřimov
Titul stavba roku 2023 pavilon nemocnice Pelhřimov

Nový pavilon v pasivním standardu, příjemné moderní prostředí pro pacienty i lékaře, spojovací mostky zjednodušující transport mezi jednotlivými pavilony.

Hlasujte s námi pro projekt Nemocnice Pelhřimov – cena veřejnosti Stavba roku 2023. Dejte prosím hlas stavbě č.54.


Hlasování bude otevřené do 23. listopadu 2023 do 24:00.

Nemocnice Pelhřimov nový pavilon

V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje, získal TechTower Plzeň Světovar cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za příkladnou rekonstrukci brownfieldu, zahrnující část bývalého pivovaru, na nejmodernější centrum výzkumných pracovišť.

Celý článek o oceněných stavbách. 

Přečtěte si o projektu v našich referencích nebo na stránkách soutěže.

Můžeme konstatovat, že založení brněnské kanceláře bylo správné rozhodnutí. Za dobu svého dvouletého působení na poli projekčně-poradenských kanceláří se brněnský ateliér rozrostl ze dvou zakládajících na současných dvanáct projektantů a architektů. Navíc se může pochlubit dokončením několika významných projektů v oblasti zdravotnictví. Díky úspěšným aktivitám na poli zdravotnických staveb se ateliér letos transformoval na samostatnou divizi, která bude moci lépe reagovat na potřeby klientů a zároveň může úzce spolupracovat jak s pražskou, tak s bratislavskou kanceláří.

Našim klientům přinášíme výhodu místního kontaktu v Brně a adekvátní reakční dobu přímo na místě stavby. Když se objeví nějaký problém, může naše rychlá reakce znamenat rozdíl mezi úspěchem a zpožděním projektu,“ komentuje Ing. Jiří Houda, ředitel brněnské divize Obermeyer Helika a dodává: „Navíc plánujeme poskytovat autorské a technické dozory v regionu, což je další přidaná hodnota našeho brněnského týmu. Velkou výhodu brněnské divize představuje také možnost operativního řešení kapacit potřebných pro velké projekty. To vše v rámci osvědčené týmové spolupráce mezi našimi kancelářemi a s využitím současných informačních a komunikačních technologií.“

K rozšíření ateliéru na samostatnou divizi se vyjádřil generální ředitel společnosti Obermeyer Helika, Jiří Fousek: „Brno má strategickou polohu, založení nové divize umožní společnosti efektivnější pokrytí místního trhu i sousedních regionů. Lokální kancelář se lépe přizpůsobí potřebám svých klientů a může jim poskytovat kvalitnější služby a efektivní podporu. Také máme lepší přístup k odborníkům, kteří sídlí v dané oblasti, a se kterými můžeme spolupracovat na projektech.“

V prvním roce svého působení tým zajišťoval optimální kapacity a s přispěním Ing. Jiřího Houdy úspěšně dokončil přestavbu Polikliniky v Lanškrouně. Byl to náročný projekt, který vyžadoval pečlivé plánování a provedení. Realizace se zdařila a Poliklinika v Lanškrouně nyní již druhým rokem slouží svým pacientům. Dalším úspěšně završeným projektem je nový Pavilon péče o rodinu v Nemocnici Pelhřimov. „Při této výstavbě hrála důležitou roli efektivní spolupráce mezi brněnskou divizí a pražskou kanceláří,“ zmiňuje Ing. Jiří Houda, ředitel brněnské divize Obermeyer Helika a dodává: „Díky geografické blízkosti k našim bratislavským kolegům se nám daří rozvíjet aktivity i na Slovensku. Naše projekční kancelář se specializuje na projektování zdravotnických staveb. A právě tato odbornost je klíčem k úspěšné spolupráci s bratislavskou pobočkou. V současné době také spolupracujeme s brněnskými ateliery na několika projektech v Brně.“

Pracovní styl, inovace a udržitelnost jsou klíčovými faktory, které přispívají k úspěchu naší divize. Členové našeho týmu mají bohaté zkušenosti se složitými technologickými stavbami. V našem rozrůstajícím se týmu je nyní dvanáct projektantů a architektů, spolu s námi sídlí i trojice statiků. Jejich odborné znalosti a dovednosti, které získali v průběhu let v různých fázích projekční přípravy a realizace staveb, jsou skutečně neocenitelné. Jsme hrdí na to, že můžeme spoléhat na takové odborníky ve svém týmu, kteří jsou schopni řešit i nejkomplexnější výzvy v oblasti projektování a stavby,“ hovoří o přednostech brněnské divize Obermeyer Helika její ředitel, Ing. Jiří Houda.

Celá tisková zpráva zde.

KONTAKTUJTE NÁS

OBERMEYER HELIKA a.s.

© 2024 OBERMEYER Helika | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram